Home

RI&E werken op hoogte

RI&E Schoonmaak Veilig werken op hoogte - RA

 1. imaal vereiste niveau van veiligheid, waarop de Inspectie SZW inspecteert
 2. Veilig werken op hoogte staat of valt dus met het opstellen van een goede RI&E. Daarvoor is het essentieel om op de hoogte te zijn van de verplichtingen van zowel werknemer als werkgever. Meer informatie over de verplichtingen van werkgevers? Download de whitepaper. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 3M
 3. Het is dus van groot belang dat elke werkgever een RI&E voor werken op hoogte opstelt, inclusief een reddingsplan. In deze RI&E moet een omschrijving staan van de gevaarlijke situaties, en de aanwezige valbeveiligingssystemen en/of valbeveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden om een veilige werkplek te creëren
 4. Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte Het werken op hoogte kent grote risico's. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt
 5. RI&E Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, module Glas- en Gevelreiniging 2013 blad 1 Voorwoord Werken op hoogte vormt een van de grootste risico's binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche. Het is van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt
 6. Op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) maak je de keuze om een rolsteiger in te zetten voor tijdelijk werk op hoogte. Door de risico's te herkennen en te beheersen kun je veilig werken, ook met een rolsteiger
 7. Wat zegt de wet over werken op hoogte? Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. De RI&E moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: gevelonderhoudsinstallatie no: CVG-2003-11-03 Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties Publicatie: 2 oktober 2006 Versie: 25 maart 2021 Status: definitief © Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallatie Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen. Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen Bij AllRisk vormt een betrouwbaar RI&E plan de basis voor elk advies en iedere projectuitvoering als het gaat om veilig werken op hoogte. In een RI&E staat o.a.: De evaluatie van de risico's per dakvlak of gebouw / bouwplaats. Een aanbeveling voor de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE LANGS GEVELS EN AAN PLAFONDS Als er buiten werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd (en bij hijswerkzaamheden), moet rekening gehouden worden met weersomstandigheden. Werken op hoogte mag niet RI&E, plan van aanpak, voorlichting, deskundige ondersteuning door een arbodienst etc.). Op een gewone werkplek in een kantoor van de werkgever gelden alle relevante regels uit het Arbobesluit en de Arboregeling. Maar voor werknemers die plaatsonafhankelijk werk verrichten gelden een beperkt aantal regels uit het Arbobesluit en de Arboregeling

Branche RI&E Binnenvaart werken op hoogte en valgevaar, relevant tekst Uitglijden / struikelen / beknellen Vallen (personen) Vallen (voorwerpen) Elektriciteit Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werkne mers Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het Arbobeleid. De overheid stelt doelvoorschriften vast Veilig werken op hoogte - RI&E Schoonmaak. 16/1/2019. RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E doet een werkgever onderzoek naar mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden én probeert hij deze te verbeteren. De RI&E is noodzakelijk en wettelijk verplicht voor alle werkgevers. Glazenwasserij Strak is verplicht om. op hoogte naar werken met hoogteverschillen , waarin we aandacht vragen voor werken op hoogte en in dieptes. Doel Het doel van de handreiking is de regio's een raamwerk (RI&E). Doelgroepen van de - toepassing van de - handreiking zijn medewerkers die bij een scenario (incident e

Deze RI&E Werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld en voor het laatst herzien in 2021. Door de verschillende herzieningen is de tekst van de 'blauwe map' niet meer actueel en kan deze niet meer worden gebruikt bij het beoordelen van de veiligheid Met de project-RI&E's kun je de risico's van het werken op hoogte in kaart brengen en passende maatregelen nemen. Er is een project RI&E beschikbaar voor werken op hoogte langs gevels en plafonds (oude layout) en werken op hoogte op daken, bordessen en werkvloeren (oude layout) evaluatie (RI&E). Doel De training Werken op hoogte wordt in overleg met u op maat gemaakt voor uw specifieke bedrijfssituatie. Met u zal worden afgestemd welke kennis en kunde de deelnemers na afloop van de training moeten hebben. Bestemd voor De training kan op maat worden gemaakt voor bijvoorbeeld Risico-inventarisatie & evaluatie Het inventariseren van het mogelijke valgevaar op uw gebouwen/projecten (RI&E werken op hoogte) besteden wij uit aan Stichting Veilig Dak Nederland. Stichting Veilig Dak Nederland is dé onafhankelijke samenwerkingspartner, die adviseert op het gebied van veilig werken op hoogte Voor deze RI&E kan het beslisschema gehanteerd worden in het artikel Werken op hoogte, keuze arbeidsmiddel . Systemen voor persoonlijke valbescherming. Persoonlijke valbescherming kent twee verschillende uitvoeringen, de zogenaamde fall restraint en fall-arrest

Houvast bij de RI&E voor werken op hoogte - Arbo

Veilig werken op hoogte. 745,-excl. btw. Vanaf prijs; Binnen één dag je certificaat; 5 jaar geldig; Offerte aanvragen Meer informati RI&E Module - Veilig werken op hoogte (pdf) Handleiding invullen object-rie voor werkgevers (pdf) Handleiding invullen object-rie voor zelfstandigen (zzp) (pdf) Veiligheidsvoorzieningen Stroomschema arbeidshygiënische strategie (pdf) Werkmethode keuzemodel (pdf) Telescopisch wassysteem Bijlage 5 - Eisen telescopisch wassysteem (pdf) Brochure - Het telescopisch wassysteem (pdf

KMO Solutions geeft geregeld cursussen voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. We bieden in samenwerking met RAS en OSB onder meer de workshop Glas-/gevelreiniging. Hierin leer je werken met RI&E Schoonmaak. Medewerkers die dagelijks met RI&E Schoonmaak werken, kunnen ook de uitgebreide training RI&E Schoonmaak volgen Als werken op hoogte niet kan worden vermeden, komt het gebruik van collectieve voorzieningen voor persoonlijke valbeveiliging in aanmerking. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over werken op hoogte wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is Special Valbeveiliging + veilig werken op hoogte Vallen van hoogte staat al jarenlang bovenaan in diverse lijsten met ernstige ongevallen op de werkvloer. Afgelopen jaar was maar liefst 29% van alle ernstige bedrijfsongevallen een val van hoogte. BRON: AllRisk Het is dan ook van cruciaal belang voor elke werkgever om de risico's van werken op hoogte te minimaliseren

3 Op basis van RI&E in overleg met de medewerkers de inhoud en frequentie van een PAGO vaststellen. 2 Arbeidsomstandighe den ('open') spreekuur Werknemers zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid tot bezoeken van de arbodienst (bedrijfsarts of andere functionaris) op het 'open' spreekuur. 2 (nieuwe) werknemers op de hoogte stellen In dit whitepaper lees je hoe je draagvlak creëert voor veilig werken en kun je met simpele praktijkopdrachten aan de slag. Blijf op de hoogte. Wil je niets missen van de kennis, tips en tools over de RI&E en een succesvolle veiligheidsaanpak? Volg onze Linkedin-pagina en vraag ons RI&E-pakket aan

Waarom een RI-E voor werken op hoogte verplicht is

 1. Werken op hoogte: alle eisen en maatregelen. Wie moet werken op hoogte, is gebonden aan een groot aantal regels. De belangrijkste regel is dat het werken op een hoogte vanaf tweeënhalve meter extra risico's met zich meebrengt. Deze hoogte is dan ook de grens voor het verplichte gebruik van valbeveiligingsmiddelen
 2. Eventueel kunt u ook gebruik maken van de relevante delen van de Algemene MKB RI&E. Beide RI&E instrumenten zijn terug te vinden op www.rie.nl. Als het gaat om het meewerken van u, als ZZP'er, bij de uitvoering van een bouwwerk dan bent u als ZZP'er wél verplicht om mee te werken aan het V&G-plan voor het bouwwerk
 3. Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E (6) Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E-filter toepassen ; Dragen zichtkleding door afvalinzamelaars (6) Dragen zichtkleding door afvalinzamelaars-filter toepasse
 4. De RI&E module Glas- en Gevelreiniging Veilig werken op hoogte stelt u in staat om de risico's die voortvloeien uit het werken op hoogte vast te stellen en passende maatregelen te nemen om die risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Meer informatie over de RI&E is te vinden in de voorlichtingsbrochure Aan de sla
 5. Mogelijkheden RI&E Eurosafe Solutions voert niet alleen RI&E's uit voor werkplekken op hoogte. Ook bij werkzaamheden in besloten ruimtes, voor bouwprojecten en voor complete gebouwen geven wij een integraal beeld van de aanwezige risico's

Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte

/ Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Gevellift(gondel)installatie . Uw dakinstallaties zijn onze zorg. Ons gecertificeerde personeel houdt ze in topconditie. Bel voor de mogelijkheden . 0321 - 325 444 Veilig werken op hoogte Regel nu de RI&E bij Vlindar. Profiteer van onze deskundigheid op het gebied van veilig werken op hoogte en regel de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie bij Vlindar Wet- en regelgeving over werken op hoogte, vertaald naar praktische veiligheidsmaatregelen. Uitvoeren van een RI&E werken op hoogte bij diverse praktijksituaties en vaststellen van situatie specifieke veiligheidsmaatregelen (aan de hand van praktijkvoorbeelden) Regels voor veilig werken met ladders, hoogwerkers, (rol)steigers Veilig en gezond aan het werk met de RI&E Als u veilig werkt is de kans dat u klachten krijgt of ziek wordt kleiner. De wet zegt daarom dat werknemers recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Dit is belangrijk voor u zelf, u wilt graag gezond blijven. Maar ook voor het bedrijf: in gezond bedrijf zijn [ Daarbij kunnen er onvoldoende maatregelen genomen zijn om de gevolgen van struikelen, uitglijden en vallen tegen te gaan, door het ontbreken van barrières zoals leuningen, afdekplaten, veiligheidsharnassen. In Nederland wordt valgevaar gezien als er op een grotere hoogte dan 2,5 meter wordt gewerkt. Dit laat natuurlijk onverlet dat ook bij.

Uitvoering RI&E stappenplan om te komen tot een risico- inventarisatie en evaluatie 0; veilig op hoogte Werken op hoogte vormt een van de grootste risico's binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche. RI&E Horeca, recreatie, sport, toerisme. RI&E Dienstverlening. Risicovolle werkzaamheden (2) Werken op hoogte. Risicovolle werkzaamheden Transport. Gevaarlijke stoffen. Safety Culture Ladder (1) Safety Culture Ladder. Vakbonden (1) Vakbonden en arbo. VCA (3) VCA Algemene info. VCA examenbureau

 1. artikelen uit de Belgische wetgeving (Codex) in het kader van veilig werken op hoogte. Codex over het welzijn op het werk Dit wetboek is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG (maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk), welke bestaat uit 10 boeken
 2. Toolbox Veilig werken op hoogte. De toolbox Veilig werken op hoogte geeft informatie over: De specifieke risico's die bij het werken op hoogte kunnen optreden. De maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om valgevaar te beperken
 3. RI&E belangrijk bij werken op hoogte Om de gevaren verbonden aan het werken op hoogte zoveel mogelijk te beperken is in de eerste plaats een inventarisatie van de risico's noodzakelijk. Ingevolge de Arbowet is de werkgever verplicht om een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) te laten uitvoeren
 4. ­ RI&E - uitvoering. Biedt u uw medewerkers een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving? De Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bij uitstek een middel waarmee u en uw management structureel risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in beeld hebben kunnen beheersen
 5. Bij het werken op hoogte is veiligheid van groot belang. Om beter aan te sluiten bij de praktijk zijn vernieuwingen in de Arbocatalogus VWOH doorgevoerd. De meest in het oog springende verandering is te vinden bij het werken met het telescopisch wassysteem. De beperkingen bij het wassen met de wassteel waren eerst weergegeven in vierkante meters en zijn nu beschreven in uren per glazenwasser.

Veilig werken op hoogte Werk & Veiligheid

 1. Werken op hoogte brengt bijzondere risico's met zich mee, zeker omdat de gevolgen van een val vaak ingrijpend zijn. Tijdens de aanleg en het onderhoud van groene daken kan de dakhovenier een aantal risicovolle situaties tegen komen, zowel bij de daktoegang als bij het betreden en werken op daken
 2. Bij het werken in risicovolle omgevingen zoals tijdens werkzaamheden op hoogte is een dergelijke RI&E extra belangrijk. In een RI&E worden de Risico's van de werkzaamheden in kaart gebracht en ga je vervolgens op zoek naar een beheersmaatregel om de risico's zo klein mogelijk/ beheersbaar te maken
 3. De RI&E en de nauwgezette uitvoering van maatregelen die daaruit voortvloeien vormen de basis voor veilig werken op hoogte. Ondersteuning bij opstellen van RI&E De Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV biedt regelmatig workshops aan op het gebied van RI&E. Deze workshops bieden een goede basis en gaan inhoudelijk over de RI&E in het algemeen

Cursus veilig werken op hoogte. Werken op hoogte brengt risico's met zich mee. De arbo wet spreekt al vanaf een hoogte van 2,5 meter boven de grond. Een val van deze hoogte kan namelijk al ernstige gevolgen hebben. Valgevaar is dan ook een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval Inventariseer voor uw bedrijf de Arbo risico'smet de branche-RI&E Grafimedia. Doe de gratis ARBO Risico scan! Fotograferen gebeurt vaak op hoogte, waardoor valgevaar bestaat. Aandacht voor een veilige fotografeerplek is van groot belang. Doe de gratis ARBO Risico scan! Ontwerpen gebeurt vaak achter de computer Voor ondernemers. De corona-pandemie heeft u als werkgever ongetwijfeld voor uitdagingen gezet, ook als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Op een gezonde manier thuiswerken hoort daar ook bij. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheidsrisico's en maatregelen vorm te geven Veilig werken begint met een goede voorbereiding. De keuze om een rolsteiger in te zetten voor tijdelijk werk op hoogte maak je op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). Door de risico's te herkennen en te beheersen kun je veilig werken, ook met een rolsteiger

Inpandige valbeveiliging voor The Wall | veilig werken d

Wat zegt de wet over werken op hoogte? - Arboportaa

Werken op hoogte: Zelfs de grootste macho's hebben kinderen. Zelfs de grootste macho's hebben thuis een vrouw en lieve kindjes zitten. Aan het einde van de dag moet je toch zien dat je heel thuiskomt.. Zie daar het gedachtegoed van Dirk van Blijswijk, expert in werken op hoogte bij het bedrijf Safe Site. Volgens Van Blijswijk kent de. Webinar Veilig werken op hoogte. Bekijk ons webinar op 21 juni waarin Roland van Arragon van Inspectie SZW vertelt waar uw bedrijf aan moet voldoen en waar de inspectie op let. Stephanie Persoon, veiligheidskundige bij KVGM vertaalt de regels van de Arbowet naar de praktijk Maximaal 4 uur/dag werken, tussen 3,5 en 7 m hoogte. Maximaal 2 uur/dag werken, tussen 7 en 13,5 m hoogte. Combinatie mogelijk, en de permanente hangladder in de RI&E zijn ingekort door slim combineren van vragen uit de jaarlijkse keuring en de RI&E. Een vragenlijst voor platte en hellende daken is toegevoegd in de RI&E

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op of boven water heb je te maken met veiligheidsrisico's. Naast risico's als werken op hoogte, lawaai, e.d. is er het risico van in het water vallen. Als je in het water valt, niet kunt zwemmen of tijdens het vallen bewusteloos o De specialist voor Veilig werken op hoog niveau Uw veiligheid, onze zorg! Dak RI&E Contact Gecertificeerd lijnsysteem i.c.m. fixatie zonnepanelen Oplossingen Contact Uw veiligheid, onze zorg! Van advies tot training op locatie Trainingen Contact Uw veiligheid, onze zorg Valbeveiliging bij hijs- of hefmachine. Als u of uw werknemers op hoogte werken, moet u maatregelen nemen voor valbeveiliging. Valbeveiliging is in de volgende situaties verplicht: Uw medewerkers werken op 2,5 meter of hoger. Uw medewerkers werken op minder dan 2,5 meter hoogte, maar er zijn wel risico's om te vallen

Veilig werken op hoogte begint niet bij valbeveilingsmiddelen, maar bij het aanpakken van de bron. WorkSafe Nederland ondersteunt daarom bij het toetsen van risico's op alle niveaus, te beginnen bij veiligheidsmaatregelen op en aan gebouwen. Met behulp van een gedegen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en RI&E Plan van Aanpak krijgt u. 1 Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein Postbus 1470, 3430 BL Nieuwegein T (030) F (030) ING Bank Nieuwegein KvK Utrecht VALBEVEILIGING PLATTE DAKEN KEUZEWIJZER RISICO S ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE HET REDELIJKERWIJS BEGINSEL BIJLAGE: EUROPESE RICHTLIJN VEILIG WERKEN OP HOOGTE. 2 RISICO S Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, is het. Je kunt de branche RI&E gratis gebruiken en zelf uitvoeren. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst, dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden door de arbodienst of arbokerndeskundige. Wanneer je gebruik maakt van de digitale RI&E en je wilt op de hoogte gehouden worden door het Steunpunt RI&E, meld je dan aan voor de nieuwsbrief De hoogte van deze boete is gebonden aan 4 verschillende matigingsgronden. Wanneer er niets van deze gronden aanwezig is, kan de boete behoorlijk oplopen . Wat is een actuele RI&E? Het actueel houden van de RI&E is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze moet op het moment van vandaag actueel zijn Dak-RI&E Indien gewenst kan gelijktijdig met een inspectie of 'stand alone' een Dak-Risico Inventarisatie en Evaluatie worden uitgevoerd. Het doel van een Dak-RI&E is het inventariseren en evalueren van de risico's bij het werken op hoogte tijdens de beheerfase van de dakvlakken van het project

Het schrijven van een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie), dragen van valbeveiliging, herhaaldelijk trainen van basisvaardigheden en reddingstechnieken, het keuren van uw valbeveiliging en het houden van toezicht, evaluatie en inspectie zijn noodzakelijke aspecten om veilig te kunnen werken op hoogte Maatwerk Branche RI&E voor alle deelsectoren. Elk bedrijf met personeel moet beschikken over een actuele RI&E. Als vuistregel geldt dat je deze eens per 3 jaar uitvoer t, tenzij door grote wijzigingen eerdere actualisatie nodig is; denk aan een verhuizing, het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden of het geb r uiken van gereedschappen of hulpmiddelen.Dit doet de preventiemedewerker

Werken op hoogte Arboportaa

 1. verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personen die genoodzaakt zijn om tijdens de bouw, de afbouw, het onderhoud of de sloop op hoogte te werken. Pas als blijkt dat een dergelijke bronaanpak niet of niet op korte termijn kan worden gerealiseerd, moet het gebruik van collectieve arbeidsmiddelen worden overwogen
 2. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken uw e-mailadres voor het toesturen van de e-mailcursus en om u regelmatig op de hoogte te houden van RI&E-gerelateerde producten en diensten. Uitschrijven is te allen tijde mogelijk. Met deze e-mailcursus hopen we bij te kunnen dragen aan de RI&E als goed fundament voor een gezond arbobeleid
 3. Inspectie SZW controleert aanwezigheid RI&E in de groenbranche. Inspectie SZW controleert in april steekproefsgewijs de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Koninklijke VHG is hiervan mondeling op de hoogte gesteld
 4. 1. Wat is een RI&E? Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers zijn niet vanzelfsprekend. Een RI&E helpt werkgevers om de risico's op de werkplek op een rij te zetten.Dan gaat het om de zichtbare risico's - snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte - én om de sluipende risico's, die niet direct leiden tot uitval
 5. Met een inventarisatie (RI&E) beoordeelt Eurlicon de dakveiligheid en andere situaties waarin uw mensen op hoogte werken. We bekijken de werkzaamheden, mogelijke gevaren en noodzakelijke maatregelen. Zoals valbeveiliging, dakrandbeveiliging, lijnsystemen en gebiedsbegrenzing
 6. Deze week is het de Week van de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Omdat niet iedereen op de hoogte is van het belang van de RI&E, zetten we in dit artikel 5.

Focus op veiligheid. Felix Safety levert alles wat een professional nodig heeft om veilig te kunnen werken op hoogte: van harnassen, leeflijnen en helmen tot valblokken. Voor iedereen die werkt in de sector: olie & gas, windenergie, bouw & constructie, chemische industrie of bij brandweer & hulpdiensten Een vragenlijst voor platte en hellende daken is toegevoegd in de RI&E. Glazenwassersapp in ontwikkeling. De glazenwasser dient te registreren op welke hoogte en gedurende welke tijd hij gebruik maakt van de wassteelmethode. Schoonmakend Nederland is druk bezig met de ontwikkeling van een app die de glazenwasser hiervoor kan gebruiken Met een inventarisatie (RI&E) beoordeelt Eurlicon de dakveiligheid en andere situaties waarbij uw mensen op hoogte werken. We bekijken de werkzaamheden, mogelijke gevaren en noodzakelijke maatregelen. Zoals valbeveiliging, dakrandbeveiliging, lijnsystemen en gebiedsbegrenzing. Ons advies is objectief: Eurlicon levert geen systemen en heeft dus. Veilig werken op hoogte Werken op hoogte brengt arbeids-risico's met zich mee. Bedrijven zijn verplicht de arbeidsrisico's in kaart te brengen. Dit doen zij met de zoge-naamde ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E). Waarom is het inventariseren en eva-lueren van arbeidsrisico's zo belangrijk? Omdat mensen het verschil. Veel bedrijven vinden het lastig om een RI&E op te stellen. Daarom heeft OnderhoudNL een branche-RI&E-instrument ontwikkeld. Door het aanbieden van RI&E-bijeenkomsten in de regio (gratis voor onze leden), stimuleren wij bedrijven hiervan gebruik te maken. Zo zetten wij ons in voor veilig en gezond werken in onze branche

Veilig op hoogte werken begint bij een RI&E plan - AllRisk

Risico-inventarisatie & evaluatie, doeltreffend Advies Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico's en struikelblokken op het gebied van de veiligheid en gezondheid in uw eigen organisatie in kaart. Zo krijgt u een goed beeld van de stand van zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van de punten die [ Machineveiligheid en arbeidsmiddelen. Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina. Machines behoren tot de arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen zijn alle installaties, apparaten en transportmiddelen waarmee gewerkt wordt. Werkplezier en werkstress. Plezier in het werk is belangrijk. Werkstress kan ontstaan door zowel te hoge als te lage werkdruk. In de huidige cao zijn afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk. In de Arbowet valt werkdruk onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren dat deze psychosociale.

De RI&E en Plaatsonafhankelijk werken - RI&

Klik HIER om u aan te melden voor de online meeting in de week van de RI&E. Vul uw gegevens en plaats in het opmerkingenveld: 'RI&E online meeting'. Na aanmelden en de online meeting heeft u recht op 15% korting bij afname RI&E. Dit is een eenmalige actie! U ontvangt uiterlijk een week van tevoren de uitnodiging met de link in uw mail Volgende week is er extra aandacht voor de Risico inventarisatie en Evaluatie in de week van de RI&E die gehouden wordt van 21 t/m 25 juni. In heel het land worden acties georganiseerd door brancheorganisaties, Arbo deskundigen, opleiders en andere intermediairs en worden werkgevers aangespoord om (weer) aan de slag te gaan met de RI&E om bedrijven en ondernemers te helpen om veiliger en. Bij het werken op hoogte is de werkgever verplicht maatregelen te treffen om de veiligheid van de werker te kunnen waarborgen. We spreken van werken op hoogte als er op 2,5 meter of hoger wordt gewerkt. Maar ook onder de 2,5 meter moeten maatregelen worden getroffen als er sprake is van een valrisico, door bijvoorbeeld het werken op ee Voor mensen die op hoogte werken is het dus vooral belangrijk dat ze naast het nuchter denken, ook op de hoogte zijn van de regelgeving. En natuurlijk dat ze zich daaraan houden. Het is dan ook verstandig om regelmatig trainingen te volgen, zodat de betrokkene altijd op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving en op een veilige manier op het dak kan werken Arbocatalogus Veilig Werken op Hoogte (VWOH) vernieuwd. Bij het werken op hoogte is veiligheid van groot belang. Om beter aan te sluiten bij de praktijk zijn vernieuwingen in de Arbocatalogus VWOH doorgevoerd. De meest in het oog springende verandering is te vinden bij het werken met het telescopisch wassysteem

Werken op hoogte vraagt continu om optimale begeleiding en advies. Stichting Veilig Dak Nederland is een onafhankelijk kennisplatform. Professioneel, doelgericht en met een enorme dosis enthousiasme zijn we onderscheidend in de branche De RI&E is verplicht voor alle organisaties (met minimaal 1 fte aan medewerkers). Het is een middel om de gezondheid en veiligheid van je organisatie en medewerkers te stimuleren. Wanneer jij de RI&E uitvoert, ben je op de hoogte van alle risico's binnen je organisatie

Gelre ziekenhuis | valbeveiliging op plat dak: veilig

Veilig werken op hoogte - RI&E Schoonmaak - Glazenwasserij

Onze sector heeft zo'n branche RI&E opgesteld en deze is erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder de verplichting van toetsing door een gecertificeerde Arbodeskundige. Vul het digitale RI&E instrument niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten Aansprakelijkheid bij werken op hoogte. De wetgeving voor veilig werken op hoogte wordt steeds strenger. Niet leuk wanneer u een boete krijgt, maar wel een goede zaak, wanneer u bedenkt dat er jaarlijks vele doden en gewonden vallen, met name in bouw en industrie. Van alle arbeidsongevallen heeft ongeveer 20% te maken met werken op hoogte Op een werkplek boven de 2,50 meter is sprake van werken op hoogte en bestaat er een verhoogd risico op ongelukken. De werkgever moet voldoende maatregelen treffen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Hij moet een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aanbrengen of het val gevaar tegengaan door het aanbrengen van hekwerken of. Werken op hoogte: Werk veilig op hoogte Veel arbeidsongevallen zijn het gevolg van een val. Ook vallende voorwerpen zorgen voor een verhoogd veiligheidsrisico. Een onverwachte uitglijder, in combinatie met onjuist gebruik van valbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties of ernstige ongevallen

3 bevestigingspunten voor het werken op een hellend dak

Werken op hoogte De risico's - Elke dag wee

De SBA is op dit moment bezig het RI&E-instrument en de Arbocatalogus te herzien, Via deze pagina en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. De richtlijnen voor plaatsonafhankelijk werken zijn beschreven in afdeling 10 van het Arbobesluit Bij het werken in besloten ruimten geldt in de meeste gevallen dat van de genoemde risico's er verscheidene tegelijkertijd kunnen optreden. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden VGM RI&E op basis van gangbare operationele activiteiten Taak Risico Analyse voor specifieke situatie Last Minute Risico Analyse voor risico's uit VGM RI&E en TRA Het gevaar is dus het werken op hoogte en het risico dat daarbij hoort, is de kans dat het misgaat, ofwel het vallen

Hoe om te gaan met uitglij- en struikelgevaar op een dak

Hoogte - Arbo Technie

Van de overheid moeten bedrijven veilig werken. Dat staat in de Arbowet. Hoe we dat in transport en logistiek doen, staat in de Arbocatalogus. Hierin staan afspraken die we met de hele sector maakten. En soms kan het volgens ons nóg veiliger. Daarvoor geven we aanvullende adviezen die je in het Oplossingenboek vindt

Veilig werken in telecommunicatiemast met PBM | mobieleSafety services | TMS Industrial ServicesVeiligheidsvoorzieningen voor werken op hoogte | AllRiskBlog: Wat is valbeveiliging? - Eurosafe SolutionsWoonhuis Bakkum | NBvT