Home

Kerkenraad HHG Lunteren

Centrale Kerkenraad - HHG Luntere

  1. HHG Lunteren › Kerkenraad › Centrale Kerkenraad; Meer over Kerkenraad . Centrale Kerkenraad. De wijkkerkenraden vormen samen de centrale kerkenraad. De preses van dit college is bij toerbeurt één van de predikanten en wisselt per kalenderjaar
  2. HHG Lunteren › Kerkenraad › Wijk Zuid › Ouderlingen en Diakenen; Meer over Kerkenraad . Ouderlingen en Diakenen. Ouderlingen: G. BOUWHEER: Functie: Ouderling en Scriba wijk Zuid Adres: Jac. Gazenbeeklaan 11, 6741 DK Lunteren Telefoon: 0318-420079 Email: scribazuid@.
  3. HHG Lunteren › Kerkenraad › Wijk Noord › Ouderlingen en Diakenen; Meer over Kerkenraad . Ouderlingen en Diakenen. Ouderlingen: F.H. DIJS: Functie: Jeugdouderling (wijk Noord) Adres: Schaepmanstraat 10, 6741 WT Lunteren Telefoon: 0318-481092 Email: fhdijs@solcon.nl.
  4. HHG Lunteren › Kerkenraad › Wijk Noord; Meer over Kerkenraad . Wijk Noord. Deze wijk ligt ten noorden van de grens vanaf de Walderveense molen langs de Postweg (even nummers) tot aan de Dorpsstraat, Dorpsstraat (even nummers) ten noorden van de Stationsstraat (oneven nummers), naar de Boslaan, langs de Boslaan (oneven nummers) tot aan de.

Als jullie aan de beurt zijn om de kerkdienst bij te wonen en jullie kinderen graag bij de oppas willen brengen, willen wij vragen om de kinderen vooraf aan te melden. Dit in verband met het aantal oppasmedewerkers die dan aanwezig dienen te zijn. Het aanmelden kan tot en met vrijdagavond via mail of app. koster@hhglunteren.nl. 06 57676860 DS. J.A. KLOOSTERMAN Functie: Predikant Wijkgemeente Zuid Adres: Boslaan 22, 6741.. Voor het uitzenden van de kerkdiensten betaalt onze gemeente een vast bedrag per maand plus een bedrag per luisteraar. Een bijdrage in de kosten stellen we erg op prijs. U kunt uw gift overmaken naar: NL32RABO0337584699 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Lunteren o.v.v. 'Bijdrage internetuitzending Kerkelijk leven. Beste gemeenteleden, Rondom de kerkdiensten. Zoals in de laatste kerkbode staat, is de Regiegroep Kerkelijk Leven donderdag 15 juli jl. weer bij elkaar geweest om een en ander met elkaar te overleggen met betrekking tot de zomerperiode Dagelijkse inspiratie zaterdag 24 juli Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand

De ambtsdragers samen vormen de kerkenraad. Ds. B. Jongeneel Predikant T 0318 483717 A Klomperweg 14 6741 BL LUNTEREN E dsbjongeneel [at] hervormdlunteren.nl. H. (Hendri) Snetselaar Ouderling - Scriba T 06 21 86 01 14 A Postweg 133 6741 MH Hervormde Gemeente Lunteren Oude Kerk, Dorpsstraat 34 6741 AL Lunteren info. Wijkenlijst. De Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp is voor de huisbezoeken en het pastoraat ingedeeld in een viertal wijken. Wijk 1: ouderling L. Hol. diaken A.J. van de Kieft. Wijk 3: ouderling M.W. Dekker. diaken H. Pater. A. Ede en Bennekom. A. Lunteren Barneveld. en Terschuur Vanuit de kerkenraad wordt de uitgave van een Kerkbode verzorgd, welke meest om de twee weken verschijnt. Voor abonnementen kan contact opgenomen worden met de administrateur van de Kerkbode: kerkbode@HHG-Harskamp.nl. Verantwoordelijkheid kerkenraad. De verantwoordelijkheid van de kerkenraad strekt zich uit over diverse gebieden 1. Dagelijks Woord. zaterdag 10 juli 2021 - Habakuk 2:14. Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. U bevindt zich hier: HHK. › Kerkdiensten. Meer over Kerkdiensten Gemeenteavond met als thema Waarom (niet) vaccineren? Spreker: dhr A. Moen

Ouderlingen en Diakenen - HHG Luntere

  1. hhglunteren.nl Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren Voor sommigen betekent deze website een eerste kennismaking met d
  2. Kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit predikant(en), ouderlingen, ouderlingkerkvoogden en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente. Predikanten zijn om de beurt één jaar preses van de kerkenraad. Tijdens een vacante periode is dat een door de classis toegewezen consulentpredikant. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente
  3. Rooster seizoen 2019/2020 Datum - 18-09-2019 (Regio-ochtend, HHG Achterberg) -..
  4. Deze twee colleges vormen samen de kerkvoogdij. Het beheren van het stoffelijke is ook een geestelijke zaak, maar geen ambtelijk werk. De Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp wordt beheerd volgens het model 'vrij beheer'. Dat wil zeggen dat de kerkvoogdij een apart college is en niet onder de kerkenraad valt
  5. Kerkenraad. Het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gekozen uit mannelijke belijdende leden van de gemeente. Een ouderling of diaken kan maximaal twaalf jaar aansluitend kerkenraadslid zijn. De kerkenraad bestaat uit een consulent, ouderlingen en diakenen. Consulent Ds. G. Kate

HHG Garderen › Kerkenraad › Wijkindeling; Meer over Kerkenraad . Wijkindeling. De gemeente is verdeeld in een viertal wijken. Wilt u ziekenhuisopname, geboorte of andere pastorale zaken s.v.p. aan uw wijkouderling doorgeven? Ook als jongeren examen doen of voor hun studie op kamers gaan wonen, leven de wijkouderlingen graag mee Kerkenraad ; Kerkvoogdij ; Agenda gemeente ; Bibliotheek ; T-Rouwdienst ; Dagelijks Woord. U bevindt zich hier: HHG Harskamp › Kerkdiensten-luisteren › Woensdag 16 juni 2021 Weekdienst; Meer over Kerkenraad . Woensdag 16 juni 2021 Weekdienst. 19:30 uur, Avonddienst Ds. C.M. Buij Beluisteren van preken van de afgelopen 3 maanden Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God Voor vragen over kerktelefoon of het beluisteren van diensten via de website kunt u een e-mail sturen naar kerktelefoongarderen@gmail.co

De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld. U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL.U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Sint-Annaland. Fijn dat u/jij een kijkje wilt nemen op onze website. De Hersteld Hervormde Gemeente van Sint-Annaland is één van de 118 gemeenten van de Hersteld Hervormde Kerk. Sint-Annaland is één van de jongere dorpen op het Zeeuwse eiland Tholen Bedankt voor Hasselt - Rouveen - Zwolle e.o. ds. H. van der Ziel te Veenendaal. voor Andelst-Zetten e.o. ds. A. Meuleman te Lunteren. Aangenomen naar Springford, Canad

Kerkenraad & kerkvoogdij HHG Wâlterswâld. Adres kerkgebouw: Tsjerkeloane 12. 9113 PJ Wâlterswâld. Verder vindt u op deze website informatie over onze gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Graag tot ziens Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen. Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken. De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8 Kerkenraad HHG Apeldoorn. Nieuwe leden. Overkomst uit andere kerken. Wanneer u lid wilt worden van de Hersteld Hervormd Gemeente te Apeldoorn kunt u dit aangeven bij de voorzitter of de scriba van de kerkenraad. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek waarin onder andere gesproken wordt over uw motivatie en de wederzijdse verwachtingen HHG Opheusden › Kerkenraad › Pastoraat; Meer over Kerkenraad . Zowel de predikant als de scriba van de kerkenraad ontvangen graag een geboortekaartje. De predikant komt samen met zijn vrouw op kraambezoek en maakt daarvoor een afspraak als ook vader thuis is. Zorgen en ziekt

Wijk Noord - HHG Luntere

Kerkbode. Iedere twee weken verschijnt de kerkbode, voor de Hersteld Hervormde Gemeenten van Ederveen en Lunteren samen. Hierin worden onze kerkelijke activiteiten vermeld, zoals data en aanvangstijden van o.a. kerkdiensten en verenigingsbijeenkomsten. Verder worden berichten over het verdere gemeenteleven (zieken, jubilea enz.) opgenomen Kerkenraad - HHG Lunteren . Hersteld Hervormde Gemeente. Katwijk aan Zee P. Heinlaan 7-9 2224 SW Katwijk aan Zee toon op kaart. Predikanten: ds. P. den Ouden ds. B. Reinders. Reguliere kerktijden: 10:00 en 18:00. Bekijk het beroepingswerk van deze gemeente. Over de gemeente. telefoon koster : 06-11 73 81 42 Ingebruikname Van den Heuvelorgel hhg Lunteren - facebook . Hhg Lunteren krijgt drieklaviers Van den Heuvelorgel Redactie muziek. 3 november 2017 11:04 Gewijzigd: 6 juni 2018 07:23 Impressie van het orgel. Dorpsstraat 34 Lunteren . De website werkt mogelijk niet goed. Uw browser is verouderd Opnames kerkdiensten. Hier vindt u de lijst met opgenomen kerkdiensten van de afgelopen periode Censura Morum. Voor elke Avondmaalszondag wordt er gelegenheid gegeven tot censura morum (letterlijk betekent dat: toezicht op de manier van doen). Dit censura morum wordt gehouden voorafgaande aan de bezinningsbijeenkomst. Mocht een belijdend lidmaat van de gemeente zich misgaan in leer of leven (wat God genadig verhoede!) en een ander.

Welkom en mededelingen. Psalm 66: 4 Psalm 1: 1 en 2 Psalm 119: 23 Psalm 35: 8 en 10 Psalm 1: 3 en 4 Psalm 119: 78 en 82. Schriftlezing: Markus 6: 14 t/m 29 Tekst: Markus 6 vers 2 Lunteren 24/8/1958: 40: Jan van Dijk: Wezep 19/6/1960: Zuilichem 3/10/1965: 41: Coenraad Mulder: Hien en Dodewaard 1967: emeritus 1974: 42: G. Hette Abma: kandidaat 26/12/1974: Ederveen 29/4/1979: 43: Tjitze de Jong: zending 15/3/1980: Garderen 3/7/1985: 44: Adriaan Egas: kandidaat 13/8/1986: emeritus 1/5/2000: 45: Jacobus Gerardus Blom.

WELKOM - HHG Luntere

WELKOM - HHG Lunteren

Predikant - HHG Luntere

1 HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE OUDDORP Informatiegids Kerkbodecommissie De Kerkbode. 2 ALGEMENE INFORMATIE Website: Eben-Haëzerkerk Diependorst 18a tel Verenigingsgebouw Eben-Haëzer Preekhillaan 3 tel Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp, Postbus 50, 3253 ZG Ouddorp. Correspondentie bij voorkeur via: Bankrekening diaconie: NL28 RABO ten name van Diaconie HHG Ouddorp Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen. U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen. De Mannenvereniging van de HHG te Kesteren is opgericht in 2005. Zij draagt sinds 3 oktober 2013 de naam 'Ursinus' zoals vermeld in het huishoudelijke reglement Welkom. Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten, gemeenteavonden en andere activiteiten

Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren - Kerkdienstgemist

Kerkenraad. Predikant: Ds. R.W. Mulder (preses) Ouderlingen: Dhr. J.W.G. Dolderman (assessor) Dhr. K. de Graaf; Dhr. H. Timmerarends; Dhr. J.N. van der Wind (scriba Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goes. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten, gemeenteavonden en andere activiteiten

Kerkelijk leven - HHG Luntere

Namens uw kerkenraad en kerkvoogdij het volgende bericht: we hebben kennis genomen van de nieuwe informatie vanuit de overheid. We wachten verdere berichtgeving vanuit de landelijke kerk af, uiterlijk aankomende zaterdag 11.00 uur informeren wij u verder Kerkenraad. De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert telt één predikant, vier ouderlingen en vier diakenen. De predikant is de voorzitter van de kerkenraad. Hij leidt de kerkdiensten, de catechisaties en het pastoraat rond de sacramentsbedieningen, de huwelijksbevestigingen en de begrafenissen Woord en wat Hij in deze tot ons te zeggen heeft. In samenwerking met de HHG Opheusden hopen we dit bezinningsmoment gezamenlijk te beleggen. Het eerste bezinningsmoment wordt gehouden op donderdag 19 maart om 20.00 uur en wordt vanuit de kerk uitgezonden. Daarna zal dit iedere donderdag worden herhaald. Dit alles uiteraard Deo Volente

Geschiedenis - HHG Lunteren

De hersteld hervormde gemeente van Lunteren gaat een nieuwe kerk bouwen. Ds. K.J. Kaptein, preses van de centrale kerkenraad, deelde maandag mee dat de Bethelkerk aan de Schaepmanstraat al lange tijd te klein is. Er zijn zowel 's morgens als 's middags twee diensten in het gebouw, dat ruim 600 zitplaatsen telt kerkenraad verzoekt u het bedrag voor de gebruikelijke collecte wekelijks over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij (NL65 RABO 0314243771, o.v.v. collecte + datum). Voor een verdeling naar rato over de u bekende doeleinden zullen de diaconie en kerkvoogdij zelf zorgdragen. • Er is tijdens de diensten geen kinderoppas

Hervormde Gemeente Lunteren Hervormde Gemeente Luntere

Kerkenraad ; Kerkvoogdij ; Verenigingen ; Preken Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren Lukas 11 vers 28; U bevindt zich hier: HHG Opheusden › Inloggen; Registreren. Vul hier uw naam en e-mailadres in. Vul hier uw geboortedatum in Registreren. Voor lidmaten van onze gemeente is er meer informatie achter een inlog beschikbaar. U dient een persoonlijk inlogaccount te hebben om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van de website. Als u een inlogaccount wilt aanvragen, klikt u hier. Als u uw persoonlijke wachtwoord vergeten bent, klik u hier. Inloggen - Wachtwoord. Inloggen. Welkom op het afgeschermde deel van de website. Hieronder kunt u inloggen door het algemeen e-mailadres preken-hhveenendaal@outlook.com te gebruiken en het wachtwoord wat vermeld staat in de kerkbode onder het kopje 'Algemene berichten'. Let op! Dit wachtwoord is recent gewijzigd, zie daarvoor de laatste kerkbode

Kerkenraad Agenda item Tags: kerkzaal. Locatie Hersteld Hervormde Kerk Henslare 2 Putten, 3882PK Nederland Bekijk de site van Locatie. Hersteld Hervormde Gemeente Putten Henslare 2 (geen postadres) 3882 PK Putten www.hhgputten.nl. Kerkdiensten elke zondag om 9:30 en 16:30 Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt om de 14 dagen ons Kerkblad De Kerkbode. Kerkbode abonnement. De kosten van het abonnement worden jaarlijks vastgesteld voor de gehele jaargang. Voor 2016 is het minimumbedrag vastgesteld op € 17,50. Dit bedrag is bijna kostendekkend

Kerkenraad Hervormde Gemeente Luntere

Kerkenraad. Locatie Hersteld Hervormde Kerk Henslare 2 Putten, 3882PK Nederland Bekijk de site van Locatie. Hersteld Hervormde Gemeente Putten Henslare 2 (geen postadres) 3882 PK Putten www.hhgputten.nl. Kerkdiensten elke zondag om 9:30 en 16:30 Kerkenraad ; Kerkvoogdij ; Gemeenteleven ; Zending en Evangelisatie ; Publicaties ; Contact ; Zoeken ; Collectebonnen ; Dagelijks Woord. U bevindt zich hier: HHG Kruiningen › Inloggen; Registreren. Vul hier uw naam en e-mailadres in. Vul hier uw geboortedatum in. Vul hier uw wachtwoord in en herhaal deze Klik om het logo van kerkdienstgemist.nl om de diensten live te beluisteren Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren Heeft u vragen over het geloof? Open Sluit. Ga naar zien-en-geloven.n

DAgelijks Bestuur R.J. STRONKHORST Functie: Voorzitter Adres: Oranjestraat 30,.. Kerktelefoon. Als u dit wenst, kunt u een aansluiting op de kerktelefoon krijgen, waarbij het mogelijk is om de kerkdiensten in de Bethelkerk mee te maken