Home

Boekhoudkundige terugverdienperiode

BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiod

De tijd die nodig is om de kosten van een project terug te verdienen, heet de boekhoudkundige terugverdienperiode en wordt afgekort als BTP. De kosten worden gemeten met behulp van de netto opbrengst tot en met een bepaalde periode; dat is de som van de geldstromen tot en met die periode Verschil met boekhoudkundige terugverdienperiode: Het verschil met de boekhoudkundige terugverdienperiode is dat je bij die methode elk jaar een vast bedrag van de investering af haalt om tot je antwoordt te komen. Bij de Economische terugverdienperiode kan dit niet omdat je elk jaar een ander bedrag van je investeringsbedrag afhaalt Loading the player.

Terugverdienperioden uitleg - StudeerSne

§8.4 Boekhoudkundige terugverdienperiod

Boekhoudkundige terugverdienperiode: Bij de methode van de boekhoudkundige terugverdienperiode berekenen we de tijd (periode) die nodig is om het investeringsbedrag terug te ontvangen. De boekhoudkundige terugverdienperiode (maar ook de nog te behandelen economische terugverdienperiode) leidt tot een voorkeur voor projecten die snel hun geld terugverdienen BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode. In de onderstaande tabel staan de geldstromen van een investering weergegeven. Bepaal de boekhoudkundige terugverdienperiode van de investering. Deze vraag wordt op het forum geplaatst, waar je docenten er op kunnen antwoorden. Vraag een demo account aan Stap 7. Klik op OK.. Stap 8. Verander eventueel het categorie-nr of het maand-nr en kijk wat er gebeurt met het resultaat. Opmerking: Omdat de functie INDEX een getal verwacht voor de argumenten rij_getal en kolom_getal, is er zowel bij categorie als bij maand een getal ingevoerd.Veel netter is natuurlijk om het bestand te veranderen, zodat in cel B5 een categorie kan worden gekozen en in cel. Boekhoudkundige terugverdienperiode Bij deze methode wordt de tijd berekend die nodig is om het investeringsbedrag terug te ontvangen. De boekhoudkundige terugverdienperiode leidt tot een voorkeur voor projecten die snel hun geld terugverdienen. Door te kiezen voor projecten met een korte terugverdientijd kiest een onderneming voor

Boekhoudkundige terugverdienperiode (BTP) Tijd die nodig is om door middel van de nettogeldontvangsten het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen - Boekhoudkundige terugverdienperiode: hierbij wordt de tijd berekend die nodig is om het investeringsbedrag terug te ontvangen uit de verkoop van de producten of verkoop van de activa na beëindiging van het project. Bij deze methode ligt de nadruk op het zo spoedig mogelijk terugontvangen van het geïnvesteerde bedrag ; House of Contr Economische terugverdienperiode (ETP) De economische terugverdienperiode is net als de boekhoudkundige terugverdienperiode een methode om te berekenen hoe lang het duurt om de kosten van een investering terug te verdienen en wordt afgekort met ETP. De economische terugverdienperiode is dus de periode waarin de som van de verdisconteerde.

Video: Terugverdienperiode en gemiddelde boekhoudkundige

de boekhoudkundige gegevens zijn Terugverdienperiode netto contante waarde vertrekt van een gegeven rentevoet en berekent de beginwaarde van de huidige. Daarbij komt dat de waarde gebaseerd wordt op boekhoudkundige met andere woorden een factor 3 staat voor een terugverdienperiode De berekening van V oordelen van de boekhoudkundige terugverdienperiode zijn: De boekhoudkundige terugverdienperiode is eenvoudig te berekenen. De keuze voor projecten met een korte terugverdienperiode is gunstig voor d Proeftentamen financiering 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 de boekhoudkundige terugverdienperiode houdt rekening met de tijdvoorkeur de economisch

House of Contro

De TVP is de periode waarin de investering voor het eerst terugverdiend wordt. Uit de gegevens is niet duidelijk of de restwaarde alleen geldt einde looptijd of ook voor de eerdere jaren. Als de restwaarde alleen einde looptijd geldt is de TVP=1.500.000/450.000=3,3. Dat is AFGEROND 4 jaar als d kasstromen einde jaar vervallen Terugverdienperiode; is ook een belangrijke variabele omdat kasstromen in de tijd steeds onzekerder worden. Immers de omgeving verandert continu. Naarmate de periode waarover de investering moet worden terugverdiend langer wordt, hoe groter de kans dat de kasstromen vanwege deze veranderingen zullen afwijken van de kasstromen die nu bij de investeringsselectie worden gehanteerd

Beoordelen van investeringsvoorstellen: economische

  1. Beoordelen van investeringsvoorstellen: boekhoudkundige terugverdienperiode. Gepubliceerd op mrt 7, 2014 aug 25, 2015 door redactie. Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren Op die manier is het dan ook gemakkelijk om de terugverdienperiode vast te stellen
  2. 00:00 Introductie met casus07:17 Kostensoort: Grond09:46 Kostensoort: Grond en Hulpstoffen11:40 Kostensoort: Arbeid14:44 Kostensoort: Diensten15:37 Kostensoo..
  3. Wat is de betekenis van Terugverdienperiode? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Terugverdienperiode. Door experts geschreven
  4. Beoordelen van investeringsvoorstellen: boekhoudkundige terugverdienperiode. Gepubliceerd op mrt 7, 2014 aug 25, 2015 door redactie. Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren
  5. Leer en oefen Financiele Rekenkunde Online - Exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingenen meer! Probeer gratis uit
  6. Information on the costs of techniques (capital/investment, operating and maintenance including details on how these costs have been calculated/estimated) and any possible savings following from their application (e.g. reduced raw material or energy consumption, waste charges, reduced payback time compared to other techniques), revenues or other benefits including details on how these have.
  7. Boekhoudkundige terugverdienperiode (BTP) betekenis & definitie Tijd die nodig is om door middel van de nettogeldontvangsten het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. Lees mee

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit - GBR - Rentabilitei

A. de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit B. de netto contante waarde methode C. de terugverdienperiode. Een nadeel van de methode gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) als investeringsselectiemethode is dat A. De netto geldontvangsten na de terugverdienperiode in de berekening buiten beschouwing worden gelaten. B Op deze pagina leer je voor het vak Bedrijfseconomie het berekenen van de netto waarde en de netto contante waarde. Ook de terugverdientijd komt aan bod De terugverdienperiode. Dit is de tijd die een project nodig heeft om de initiële investering terug te verdienen. Het geeft geen beeld van de winstgevendheid van het project maar het wordt vooral gebruikt om de mate van risico van een project in kaart te brengen. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Gegevens: Invoer Jaarlijkse extra primaire geldstromen Zelftoets 6.4 Bereken de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) Bereken de boekhoudkundige terugverdienperiode (BTP) Looptijd Vul eerst alle gegevens in! 0.00 Maak eerst een berekening voordat je controleert! Je hebt de terugverdientijd goed.

6.1 Boekhoudkundige terugverdienperiode (terugverdientijd) 35 6.2 Netto contante waarde 36 6.3 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 37 7 Financieren met eigen vermogen of vreemd vermogen 39 7.1 Financieren met eigen vermogen 39 7.2 Financieren met lang vreemd vermogen 41 7.3 Financieren met kort vreemd vermogen 4 De kosten van de verbetervoorstellen bedragen in totaal € 22.922,97 waarbij de boekhoudkundige terugverdienperiode 302 dagen bedraagt. De baten per jaar die voortvloeien uit een stijging van de arbeidsproductiviteit is bepaald op € 27.798,00 per jaar. De baten ontstaan door een verhoging van d Teurgverdienperiode; aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt op deze pagina duidelijk dat de 'terugverdienperiode' een eenvoudige maar beperkte methode is om vast te stellen of een investering al dan niet interessant is. Hoe langer de terugverdienperiode hoe groter het risico of de veronderstelde kasstromen daadwerkelijk worden gerealiseerd

Boekhoudkundige terugverdienperiode - Management Platfor

Nadelen terugverdientijd - De methode van de terugverdientijd houdt geen rekening met: interest, verdeling cashflows over de perioden, cashflows na de terugverdientijd.. Boekhoudkundige benadering BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode; GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit; Economische benadering De economische benadering; Economische terugverdienperiode (ETP) NCW, Netto contante waarde; IR, Interne rentabiliteit; Hoofdstuk 5: Optimalisatie. Differentiëren Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties. Boekhoudkundige terugverdienperiode. Tijd die nodig is om het initiële investeringsbedrag terug te ontvangen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vermogenskostenvoet. Contante waarde. De waarde aan het begin van een (investerings)project. Differentiële geldstromen Contante kasstroomwaarde (Discounted cash flow, DCF) is een investeringsbegrotingstechniek die, in tegenstelling tot de terugbetaling of het boekhoudkundige rendement, rekening houdt met de waarde van geld in de tijd Terugverdientijd. De verhouding tussen de (meer)investering voor de maatregel (na aftrek van eventuele subsidies en fiscale voordelen) en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende besparingen. Hierbij dient gerekend te worden met de op het betreffende moment voor de betrokken inrichting.

Samenvatting financieel management H8

Samenvattingen financieel management - StudeerSne

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner voor duurzame innovatie in de vrijetijdseconomie. We geven inzicht, creëren perspectieven en realiseren projecten. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen graag samen kennis. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een conventionele in de praktijk veel gebruikte methode voor beoordeling van de financiële aantrekkelijkheid van investeringen. Deze methode wordt qua voor- en nadelen vaak vergeleken met de methode van de terugverdientijd Wat is de betekenis van boekhoudkundige principes? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord boekhoudkundige principes. Door experts geschreven De voor- en nadelen van de economische terugverdienperiode zijn hetzelfde als die van de boekhoudkundige terugverdienperiode (BTP). Er is hier één uitzondering: de ETP houdt wel rekening met tijdvoorkeur (voordeel). 8.4 Keuze van de productiemethode Een productiemethode waarbij veel vaste en weinig variabele kosten optreden, noemt men een kapitaalintensieve productiemethode Bij de boekhoudkundige terugverdienperiode wordt Bedrijfseconomie - YouTube. Kun jij wel wat extra uitleg voor Bedrijfseconomie gebruiken? Dan is deze playlist essentieel! Nergens anders vind je het complete vak in Hoe korter de terugverdientijd, des te aantrekkelijker een investering (minder risico)

Samenvatting Financieel Management (FM) - boek Heezen en andere samenvattingen voor Financieel Management, Technische Bedrijfskunde. Samenvatting van de hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en 6 (benodigd voor het tentamen) 4.3 Boekhoudkundige terugverdienperiode berekenen; 4.4 Drie soorten organisatorische doelen; 4.5 Doelstellingen van budgetteren; 4.6 Verschillende soorten budgetvormen; Les 5 - Vergoeding beschikbaar stellen vermogen berekenen - HST 7; Les 6 - Drie typen control beschrijven - HST - Boekhoudkundige terugverdienperiode: hierbij wordt de tijd berekend die nodig is om het investeringsbedrag terug te ontvangen uit de verkoop van de producten of verkoop van de activa na beëindiging van het project. Bij deze methode ligt de nadruk op het zo spoedig mogelijk terugontvangen van het geïnvesteerde bedrag Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording - 4e druk 201

De kandidaat kan de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen. x 2.5: De kandidaat kan de voor- en nadelen van de onderstaande investeringsselectiemethoden beschrijven. • terugverdienperiode • nettocontantewaardemethode • interne rentevoet • gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Uitleg investeringselecties. zie www.economiehulp.nl voor mee

Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording - 3e

Samenvatting beslissen en plannen Hoofdstuk 1: Verschillende soorten investeringen: verplichte (bijv. op basis van milieuvoorschriften), vervanging, uitbreiding en investeringen m.b.t. het ontwikkelen, in productie nemen en op de markt brengen van nieuwe producten. Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde. Het is een samenvatting over hoofdstuk 1 45 en 6. Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxe 5 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 7 Deel 1 Inleiding 9 1 Betekenis van de bedrijfseconomie Economie en bedrijfseconomie Bedrijfshuishouding Productie Organisatie Goederen- en geldstromen Financieel-economisch zelfstandig Bedrijfstak en bedrijfskolom Doelstellingen van organisaties Concurrentieverhoudingen Het vijfkrachtenmodel van Porter Marktvormen 15 2 Ondernemingsvormen Persoonlijke. Terugverdienperiode: De tijdsduur waarbinnen de investeringsuitgaven zijn terugverdiend in de vorm van positieve cash flows. Voorbeeld: investering 1 000 000 afschrijving in 20 jaar tot nihil jaarlijkse winst na belasting: 80 000 terugverdienperiode

Dit is de (boekhoudkundige) terugverdienperiode. Vaak wordt dit op jaarbasis gerekend. Kijk dus altijd dat je alle bedragen ook naar jaren rekent (of de tijdsperioden waar naar gevraagd wordt). 5000 besparing per maand = 5000 x 12 = 60.000 per jaar 200.000 / 60.000 = 3,33 jaar 4 jaar (naar boven afronden want na 3 jaar ben je er nog niet) O Bernard Remmelts. u i t g e v e r ij. c. c o u t i n h o. Bedrijfseconomie begrepen. www.coutinho.nl/bedrijfseconomiebegrepen Met de code in dit boek heb je toegang.

investeringsselectiecriteria benoemen: terugverdienperiode, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, netto constante waarde en interne rentevoet. (K) 3.4 de belangrijkste kenmerken (inclusief voor- en nadelen) van financial en operational lease benoemen Investeringen, Beslissingen en Planning, samenvatting en andere samenvattingen voor Investeringen, Commerciële Economie. Een uitgebreide samenvatting van De financiele functie Beslissingen en planning van A.W.W. Heezen. Vak: investeringen. Druk: 5e druk. ISBN: 978-90-01-.. Edwin wil begeleiding voor bedrijfseconomie. Ze heeft moeite met bijvoorbeeld de intergrale kostprijs, rentabiliteit, investering met hoger of lager, boekhoudkundige terugverdienperiode Lees meer. A. Kadir uit Nieuwegein. Een student uit Nieuwegein volgt de HBO opleiding Bedrijfskunde aan de HU. Hij wil begeleiding bij het eerstejaarsvak. De terugverdienperiode, ook genoemd pay-back periode of pay-out time, is wellicht de bekendste en meest gebruikte methode voor het beoordelen van de financiële aantrekkelijkheid van investeringen. Als investeringsselectiemethode 'concurreert' deze methode met onder meer de methode van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (ook: de. Bereken de terugverdienperiode en het gemiddelde rendement. Investeringsbeslissingen omvatten het vergelijken van voordelen van een project met de contante uitgaven. Het neemt de instroom en uitstroom van kasmiddelen van het project niet op, omdat het gebaseerd is op boekhoudkundige inkomsten. (iii).

Boekhoudkundige terugverdienperiode (BTP) Tijd die nodig is om door middel van de nettogeldontvangsten het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. Brutowinst Verkoopprijs exclusief de btw verminderd met de variabele kosten van het product. Cashflow (kasoverschot) Het verschil tussen de geldontvangsten en gelduitgaven gedurende een bepaalde. Terugverdientijd (TVT) De Terugverdientijd (TVT) is een relatief eenvoudige selectiemethode. De methode wordt vaak gebruik om te bepalen of een investering wel of juist niet moet worden uitgevoerd. Met de TVT wordt bepaald na hoeveel tijd een investering is terugverdiend. Indien bijvoorbeeld de eis is dat de investering binnen 4 jaar moet. Terugverdienperiode. Boekhoudkundige rentabiliteit. Interne rentevoet. Netto contante waarde. Annuïteitenmethode. Dienen vooral gezien te worden als een onderdeel van een veel breder scala aan factoren, die een uiteindelijke beslissing bepalen. 5.2 Economische gebruiksduu . . Terugverdienperiode-methode . . Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit . . Interne rentabiliteit of interne rentevoet . . Nettocontantewaardemethode . . Customer lifetime value . . Aandeelhouderswaardeanalys

Terugverdienperioden uitleg - StudeerSnelVoor- en nawerk MBA Module Financiering in Balans

Voor dit onderdeel (investeringsbeslissingen, beslissingsondersteunende calculaties) : Investeringsproject, boekhoudkundige terugverdienperiode, contante waarde, netto contante waarde, vermogenskostenvoet, cashflow oftwel kasoverschot oftewel nettogeldontvangst. Voor ieder onderdeel staan de les-powerpoint op blackboard Dit artikel werpt licht op de negen belangrijke financiële technieken voor projectbeoordeling. De technieken zijn: 1. Terugverdientijd (PP) 2. Verdisconteerde terugverdienperiode (DPP) 3. Gemiddelde boekhoudkundige opbrengst (AAR) 4. Netto contante waarde (NPV) 5. Interne rentabiliteit (IRR) 6. Winstgevendheidindex (PI ) 7 Voor de kenmerken van de beoordelingscriteria (Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, terugverdienperiode, nettocontantewaarde en interne rentabiliteit) wil ik verwijzen naar p. 123 van het basisboek Bedrijfseconomie. 5.5 De leasin