Home

NVWA erkenning

U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Erkenningen, registraties en vergunningen Zoek bedrijven met een erkenning, registratie of vergunning Zoeken binnen NVWA Zoek Zoek bedrijven met een erkenning, registratie of vergunnin U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Erkenningen, registraties en vergunningen Erkenning, registratie of vergunning per bedrijfstype, product of activiteit Zoeken binnen NVWA Zoek Erkenning, registratie of vergunning per bedrijfstype, product of activitei erkenning; U wilt een erkenning voor uw veterinair laboratorium voor onderzoek naar bepaalde pathogenen, zoönoseverwekkers of vaccins. Let op! U heeft ook een 'toestemming dierlijke bijproducten' nodig. Aanvraagformulier NVWA regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria. Aanvraag- en inleverformulier verleningen dierlijke bijproducte Om een erkenning, registratie of vergunning aan te vragen moet u op de juiste wijze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning nodig. Erkenning NVWA voor veterinair laboratorium. Heeft u een veterinair laboratorium? Dan heeft u ook een erkenning van de NVWA nodig Vetten en oliën: erkenning en registratie Deel deze pagina De NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur

Zoek bedrijven met een erkenning, registratie of - NVW

U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Erkenningen, registraties en vergunningen Erkenning, registratie of vergunning per bedrijfstype, product of activiteit Diervoeder Zoeken binnen NVWA Zoek Diervoeder - registratie en mee Al uw licenties zijn te zien in de app van Bureau Erkenningen (op iOS en Android). De NVWA accepteert de getoonde data van de app zoals licenties op een plastic pasje. Corona virus (COVID-19) en licentieverlengingen | 16-11-202 NVWA-erkenning, de uit te voeren werkzaamheden door de keuringsdienst en de daarmee samenhangende kosten. De aanvrager is verantwoordelijk dat de aangeboden producten in het voorraadregister e-CertNL voldoen aan alle eisen en dekkingen, genoemd in de betreffende landeneis NVWA/ handwijzer e-CertNL

Erkenning, registratie of vergunning per - NVW

 1. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Erkenningen, registraties en vergunningen Bedrijven met een erkenning, registratie of vergunning De NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur
 2. ste 12 uu
 3. Het doel van de erkenning is om de handel in raszuivere dieren binnen de Europese lidstaten te harmoniseren. En daarmee voor u makkelijker te maken. Dit geldt ook voor de levende producten van de raszuivere dieren. Deze erkenning is er voor paarden, ezels, runderen, buffels, schapen, geiten en varkens
 4. Erkenning NVWA voor mestbehandelingsinstallatie. Het vergisten van mest mag uitsluitend in een erkende installatie. Deze erkenning kan een veehouder aanvragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 5. eHerkenning aanvragen voor NVWA Om bij de NVWA te kunnen inloggen, is een NVWA-klantnummer benodigd. Dat kan worden aangevraagd met eHerkenning, dat van betrouwbaarheidsniveau EH2+ moet zijn; middelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau kunnen uiteraard ook worden gebruikt
 6. Aanvraagformulier NVWA erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL. Hierbij dien ik namens onderstaande aanvrager een verzoek in om deel te kunnen nemen aan de NVWA- erkenningsregeling Gebruik voorraadregister e-CertNL. De onderstaand vermelde aanvrager van de erkenning is het bedrijf dat daadwerkelijk aangifte in het voorraadregister e-CertNL.

De EG Verordening 853/2004 beschrijft wanneer een EG erkenning noodzakelijk is. De bedrijfsactiviteiten bepalen of uw bedrijf al dan niet onder de erkenningsplicht valt. De NVWA heeft een vragenlijst gemaakt waaraan bedrijven hun activiteiten kunnen toetsen. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of een EG-erkenning nodig is Exportslachterij Gossschalk in Epe stopt met slachten, nu de NVWA per direct de erkenning van het slachthuis schorst. Op 2 juli mogen de slachterijwerkzaamheden worden afgerond, de dag erna wordt er niet meer geslacht. De slachterij moet met een gedegen plan van aanpak komen, voordat dit slachten kan worden hervat Indien u actief bent in de levensmiddelen sector dan kunt u te maken krijgen met de NVWA. Met eHerkenning kunt u een klantnummer aanvragen dat gelijk staat aan uw debiteurennummer. Vervolgens kunt u de formulieren van de NVWA invullen. Dit is nodig voor erkenningen, registraties en vergunningen die nu veelal digitaal worden geregeld

NVWA schorst erkenning pluimveeslachthuis Kies pluimveetak 18 april 2017 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de erkenning van een pluimveeslachthuis in het Noorden van het land geschorst De eisen aan een erkende importinspectielocatie staan op de website van de NVWA. Een erkenning van een importinspectielocatie kan bij de NVWA worden aangevraagd. Vanaf 1 januari 2021 wijzigen op dat gebied wat zaken bij de Douane. Ook zijn er inspectievoorwaarden bij import van kracht KCB: Start pilot 'NVWA-erkenning voorraadregister e-CertNL'. markttoegang. Bij export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt u vanaf 1 januari 2021 te maken met het aanvragen van fytosanitaire certificaten en exportinspecties. De certificaat- en inspectieplicht hebben gevolgen voor de logistieke processen binnen uw bedrijf

De erkenning wordt afgegeven door de NVWA. Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) voert namens de NVWA de controles op de eisen in de erkenning en de, door de exporteur, aangevraagde exportinspecties van vruchtgroenten uit. De algemene controlekosten van het KCB voor deelname aan de erkenning expor Registratie en erkenning. Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u een levensmiddelenbedrijf (in Nederland) wil beginnen dient u zich daarnaast ook te registreren bij de NVWA. Afhankelijk van wat u gaat doen, moet u eventueel ook een erkenning aanvragen bij de NVWA Erkenning NVWA. EG-erkenningsnummer. Visafslag Lauwersoog draagt het EG-erkenningsnummer 6668. Wij zijn in het bezit van een erkenning voor: • Groothandelsmarkt en Visafsla KCB: Start pilot NVWA-erkenning voorraadregister e-CertNL. Bij export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgen exporteurs vanaf 1 januari 2021 te maken met het aanvragen van fytosanitaire certificaten en exportinspecties. De certificaat- en inspectieplicht hebben gevolgen voor de logistieke processen binnen het bedrijf

Vraag direct een erkenning, registratie of - NVW

 1. De erkenning wordt afgegeven door de NVWA. Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) voert namens de NVWA de controles op de eisen in de erkenning en de, door de exporteur, aangevraagde exportinspecties van paprika's/pepers uit. De algemene controlekosten van het KCB voor deelname aan de erkenning export paprik
 2. Formulier NVWA-erkenning Voorraadregister e-CertNL Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot 'NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL' en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL
 3. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) erkende aansprakelijkheid voor het ongeval met een speeltoestel in 2015, waarbij de 4-jarige Maurycy Biernacki om het leven kwam

Registratie en erkenning NVWA Ondernemersplein - KV

1. Registratie en erkenning. Alle zuivelbedrijven moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De bedrijven waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het register van de erkende bedrijven staat ter beschikking van de NVWA. Bedrijven die zijn opgenomen in het COKZ-register hoeven zich niet ook nog. Nieuwe bedrijven die niet verplicht een erkenning nodig hebben, moeten zich wel registreren bij de NVWA. Op de website van de NVWA staat informatie over het registreren van bedrijven en wanneer een erkenning moet worden aangevraagd. Bedrijven die voeding voor specifieke groepen produceren op basis van melk, mogen deze producten pas op de markt brengen als zij daarvoor een zogenaamde. 1. Registratie en erkenning. Alle ei en eiproducten bedrijven moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De bedrijven waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het register van de erkende bedrijven staat ter beschikking van de NVWA. Bedrijven die zijn opgenomen in het COKZ-register hoeven zich. Bericht voor NVWA erkende importinspectielocaties 11 november 2017 Nieuw douanewetboek Op 1 mei 2016 is het Douanewetboek van de Unie (DWU) van toepassing geworden.Wij hebben u eind april 2016 geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de 'tijdelij Utrecht - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de erkenning van het veeverzamelcentrum Animo in Venhorst geschorst, omdat er illegaal ongekeurde biggen zijn ingeladen. Dat heeft de autoriteit bekendgemaakt

Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03 Als u gaat co-vergisten krijgt u te maken met verschillende voorschriften en regelgeving. Hieronder staat een overzicht. Naast de regelgeving die hier benoemd is kunt u ook nog met andere regelgeving te maken krijgen. U kunt hierbij denken aan regelgeving op het gebied van Arbo, veiligheid of transport van afvalstoffen

Vleesproducten: erkenning Erkenningen - NVW

Als de NVWA toegeeft dat ze een inschattingsfout heeft gemaakt dan voelt dat als een erkenning, zegt Mariska Oving die samen met haar man een pluimveebedrijf heeft in Odoornerveen (DR). Samen met tientallen andere pluimveehouders uit Noord-Nederland bezocht ze maandag de rechtszaak die LTO Nederland en 124 pluimveehouders aanspanden tegen de NVWA De NVWA mag dus vanaf 1 september 2021 uit de volgende landen (die tijdelijk erkend waren) de elektronische certificaten niet meer accepteren: - Kenia - Marokko - Chili - Costa Rica - Oeganda. Er zijn ook landen waar de elektronische certificaten niet tijdelijk erkend waren, maar die wel in de pijplijn zitten De NVWA is overgegaan tot het per direct schorsen van de slachthuiserkenning van Exportslachterij Gosschalk. Dit betekent dan ook dat het bedrijf het slachtproces voorlopig moet stoppen. De NVWA heeft de afgelopen dagen dan ook nieuwe overtredingen met betrekking tot dierenwelzijn geconstateerd

Diervoeder - registratie en meer Erkenningen - NVW

Erkende opslaglocatie levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een erkenning afgegeven voor de opslag van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, eieren en kaas. Wij dus een EG erkend koelhuis. Douane-entrepot. Koelhuis Nedcool beschikt over een vergunning particulier douane-entrepot Wilt u als licentiehouder een pasje bestellen, van deze zelfstandige licentie, dan kan dit via duplicaat bestellen. Al uw licenties zijn te zien in de app van Bureau Erkenningen (op iOS en Android ). De NVWA accepteert de getoonde data van de app zoals licenties op een plastic pasje

Erkenningen Home pag

Deze erkenning moet worden aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA). De erkenningsplicht geldt ook voor boerderijvergisters, die uitsluitend mest van de eigen dieren vergisten en het digestaat uitsluitend gebruiken op eigen land. Voor het vergisten van uitsluitend plantaardige materialen is geen erkenning nodig NVWA schorst pluimveeslachthuis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de erkenning van een Noord-Nederlands pluimveeslachthuis geschorst. Omdat het slachthuis de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn onvoldoende naleeft, moet het alle activiteiten staken. De NVWA heeft niet bekend gemaakt om welk slachthuis het gaat Met behulp van de beslisboom van de NVWA wordt inzichtelijk of uw bedrijf deze erkenning nodig heeft! Is een EG-erkenning noodzakelijk? Dan zullen diverse voorwaarden van de EG-verordeningen doorgevoerd gaan worden. Dit doen we met behulp van een praktisch voedselveiligheidssysteem. Aanvraag EG-erkenning. De erkenning vraagt u zelf aan bij de NVWA NVWA-erkenning voor exportwaardig eindproduct. De familie Schut wil nu de Bauer Bedding Unit (BBU), zoals de installatie heet, goedgekeurd krijgen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), zodat het eindproduct ook exportwaardig is

26-10-2017 | 14:04. The Netherlands food and consumer product safety authority (NVWA) has issued a preventive measure against two companies which place teak from Myanmar on the European market. The companies import teak from Myanmar and do not comply with the EU timber regulation. More news Aanvraag erkenning. Deze laboratoria dienen om te beginnen erkend te zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een ISO 17025 accreditatie voor de betreffende test is daarbij één van de basiseisen. De aanvraag voor een erkenning wordt bij de NVWA ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier Dat meldt de NVWA op vrijdag 16 juli. De erkenning van het bedrijf in Epe is begin juli geschorst vanwege beelden met overtredingen van dierenwelzijnsregels in de slachterij. Die kwamen aan het licht door undercoveropnamen van Varkens in Nood. Een nieuw plan van aanpak wordt besproken, ein Erkenning hitteprotocol Vee&Logistiek Nederland moet willekeur boetes voorkomen. Op dit moment worden veetransporteurs door het ontbreken van duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde normen regelmatig geconfronteerd met NVWA-boeterapporten,. Alleen bedrijven die een erkenning hebben van de lokale overheid mogen levensmiddelen -waaronder visserijproducten- produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren in de EU. Ook jij als importeur hebt voor deze activiteiten erkenning nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Voor verdere informatie betreffende registratie en erkenning verwijzen we u graag naar onze Procedure registratie en erkenning. Als ik eieren/eiproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen? Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht NVWA verleent erkenning en/of verzoekt de onderzoeker één van de vol gende stappen te nemen: • Onderzoeker dient aanvullende onderdelen af te ronden (Nederlandse wetgeving en ethiek), en krijgt na afronding een schriftelijke bevestiging (samen met het erkende certificaat voldoet de onderzoeker aan de vereisten van art. 9) Deelname aan de regeling biedt handelaren het voordeel dat zij geen verklaring van NVWA-erkende verwerkers hoeven door te sluizen naar de teler. Voor de teler is het afdoende dat hij bij controle door NVWA kan aantonen, dat hij zijn aardappelen geteeld op een officieel AM-besmet perceel (AM-partij), aan een handelaar heeft geleverd die zich heeft aangemeld voor de NAO-regeling (NAO-erkende. De NVWA schorst de erkenning van slachthuis Gosschalk per direct. Dit betekent dat het slachthuis op vrijdag 2 juli de slachtwerkzaamheden dient af te ronden en vanaf morgen geen slachtwerkzaamheden meer mag uitvoeren De NVWA ziet toe dat het onverdoofd slachten van schapen goed wordt uitgevoerd in erkende slachterijen en spoort illegale slachterijen op. De straffen voor het illegaal slachten van dieren kunnen.

5 / 14 SECTION I Meat of domestic ungulates,Slaughterhouse Approval Number Name of the establishment City 3733 SLACHTHUIS DOKKUM BV DOKKUM 5003 WILDHANDEL VAN DER CRUIJSEN B.V. MIL Warenwetbesluit retributies levensmiddelen. [Regeling vervallen per 05-12-2017.] Geldend van 06-10-2016 t/m 04-12-201

Zoekfunctie Bedrijven met een erkenning, registratie of

Onbedwelmd slachten alleen in erkende slachthuizen. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA. Dit jaar mogen 47 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest. De NVWA en politie controleren dit jaar extra op illegale slacht rondom het feest Bedrijven met een erkenning worden in een register opgenomen dat ter beschikking van de NVWA staat. Het COKZ is de aangewezen toezichthouder voor toezicht op het hygiënepakket bij zuivel inrichtingen en ei- en eiproducteninrichtingen. In het hygiënepakket zijn voor exploitanten van deze levensmiddelenbedrijven voorschriften opgenomen voor: 1. Als importeur van vlees heb je een registratie of erkenning nodig van de NVWA. Welke van de 2 je nodig hebt hangt van verschillende factoren af. Lever je bijvoorbeeld uitsluitend aan consumenten dan heb je geen erkenning nodig en is registratie voldoende

Kwaliteit & Certificering | Volfood - Kwaliteit met Smaak!

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de erkenningen van twee verzamelcentra per direct ingetrokken omdat schapen afkomstig van verschillende bedrijven van het ene verzamelcentrum naar het andere werden vervoerd voordat zij werden geëxporteerd of afgevoerd naar het slachthuis. D.. NVWA rolt illegale schapenslachterij op na extra handhaving rond Offerfeest. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie en opsporingsambtenaren van de. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA toegestaan. De NVWA en politie controleren dit jaar extra op illegale slacht rondom. Op de site van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) staat het volgende te lezen: Het Offerfeest vindt in 2021 plaats van dinsdag 20 juli tot en met donderdag 22 juli. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren geslacht en houdt de NVWA toezicht op onbedwelmd en bedwelmd slachten in deze erkende slachthuizen

Home | NVWA

Erkenningen fokkerij RVO

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. Primaire navigatie. Andere sites binnen Overheid.nl; Eenvoudig zoeken; Uitgebreid zoeke Vanaf 21 april 2021 hoeven hommels die u van een erkend bedrijf vervoert, niet meer door de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) te worden gecertificeerd. In dat geval mag u uw eigen certificering gebruiken. Verplaatsing van honingbijen naar Europese varroamijt-vrije gebieden mag alleen vanuit gebieden waar honingbijen ook vrij zijn van de varroamijt Alleen fokkers, aangesloten bij een erkend fokprogramma TSE kunnen een erkenning voor een TSE-resistent schapenkoppel krijgen. Meer hierover leest u op de pagina Erkenning TSE resistente status schapenkoppels. Meer over het exporteren van schapen leest u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Erkenning NVWA voor mestbehandelingsinstallatie

Van Hattem mag weer slachten • Het SchaapToenemende bewustwording in de AgriFoodsector leidt tot

eHerkenning voor NVWA aanvragen 2021 eHerkenning Kieze

Erkenning houden. Het is belangrijk dat alle erkende organisaties op dezelfde manier werken. Om uw erkenning te houden moet u voldoen aan de voorwaarden uit de Fokkerijverordening. Zo gelden een aantal regels als er iets verandert in bijvoorbeeld het fokprogramma of geografisch gebied De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlands agentschap dat als kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en voorschriften. Hiervoor heeft de organisatie dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verscheidene terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen

Aanvraagformulier NVWA erkenning - KC

 1. Regeling NVWA-tarieven. 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:. a. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of daartoe het verzoek doet; b. algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei
 2. Home » Projecten » Begeleiding kaviaarproducent bij HACCP en NVWA-erkenning. 9 februari 2017. Begeleiding kaviaarproducent bij HACCP en NVWA-erkenning. Projectbeschrijving ANNA DUTCH, gevestigd in Eindhoven, is opgericht door eigenaren afkomstig van landen rond de Kaspische Zee
 3. Sponsor van KarperGroep heeft NVWA erkenning. terug naar overzicht. Woensdag, 23 maart 2016. In de afgelopen jaren is Grain Baits flink gegroeid. Wat begon met enkele kilo's boilies voor vismaten groeide uit tot het leveren van een complete aasrange aan karpervissers door heel Nederland en België
 4. Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria. In deze regeling wordt verstaan onder: a. TSE-verordening: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147)
 5. Naar zoeken Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen [Regeling vervallen per 14-12-2019.] Geldend van 01-07-2012 t/m 13-12-201

Good4Food Consultants » EG-erkennin

Verzegeling speeltoestellen NVWA. Spelen, 3 maart 2020. Recentelijk is een aantal speeltoestellen door de NVWA verzegeld. Het betreft onder andere speeltoestellen en luchtkussens. Maar ook enkele trampolineparken zijn na verzegeling gesloten. In welke gevallen vindt verzegeling plaats 3 / 55 SECTION VI Meat products,Processing plant Approval Number Name of the establishment City 118 ROYAAN B.V. WIJK BIJ DUURSTEDE 121 COMPAXO VLEES ZEVENAAR B.V. ZEVENAA

De NVWA of het COKZ berekent aan de exploitant of de eigenaar, bedoeld in artikel 8, eerste lid, de kosten door voor vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 Na overleg met de NVWA is een overgangsperiode ingesteld voor geïmporteerde visproducten uit China (en Japan) tot 3 november 2019. Tot deze datum zullen de vangstcertificaten door de NVWA niet gebruikt worden om te kijken of de relevante schepen erkend zijn of niet Alle bedrijven die producten van dierlijke oorsprong produceren, moeten eerst worden erkend of geregistreerd door het COKZ of de NVWA. Voor de zuivelsector bevat deze Verordening: - specifieke voorschriften over de primaire productie van rauwe melk en colostrum: gezondheidsvoorschriften voor de productie, hygiëne eisen en criteria voor rauwe melk en colostrum, b.v. kiemgetal, celgetal en. Op meerdere manieren helpt de NVWA ondernemers op weg. Eind 2019 heeft de NVWA een zoekfunctie online geplaatst waarmee bedrijven makkelijk kunnen terugvinden welke erkenningen of registraties een bedrijf heeft. Een bedrijf kan op deze manier makkelijk inzien met welke erkenningen of vergunningen het bij de NVWA geregistreerd staat Bureau Erkenningen, licenties voor groene en agrarische beroepen. Voor het gebruik van professionele chemische middelen bij gewasbescherming en het bestrijden van knaagdieren, mollen en woelratten

De NVWA kwam de illegale slachterij op het spoor dankzij een anonieme melding. Samen met de politie en de Omgevingsdienst Rivierenland zijn de verdachten dinsdagochtend op heterdaad betrapt. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA toegestaan Onderbouwing retributietarieven NVWA 2018 Pagina 3 van 19 Inhoud Inleiding—4 1 Algemene uitleg kostprijsmodel NVWA en berekening NVWA-tarieven—5 2 Categorie Erkende Bedrijven—8 2.1 Erkende bedrijven; start- en kwartiertarief—

Slachterij Gosschalk dicht na schorsen erkenning door NVWA

[Regeling vervallen per 05-12-2017.] Geldend van 06-10-2016 t/m 04-12-2017. Toon relaties in LiDO Warenwetbesluit retributies levensmiddelen; Maak een permanente link Warenwetbesluit retributies levensmiddelen; Toon wetstechnische informatie Warenwetbesluit retributies levensmiddelen; Vergelijk met een eerdere versie Warenwetbesluit retributies levensmiddele De NVWA roept bedrijven op om, voor zover dat nog niet is gebeurd, keuringsplichtige toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren en in ieder geval voordat de betreffende apparatuur gebruikt wordt. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL

eHerkenning voor NVWA aanvragen - Kies de goedkoopste

Geregistreerden. Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen. Register: Erkende vernietigingslocaties. Tab 06 17-2 Erkende vernietigingslocaties Selectie Bloembollen Volledige en actuele lijst op NVWA website Wijzigingen in contactpersonen of telefoonnummers graag direct doorgeven aan de afdeling Uitvoering avn de NVWA Eventuele ontbrekende locaties aanmelden bij de NVWA te Wageningen De NVWA erkende vandaag aansprakelijkheid voor het ongeluk waarbij het jongetje eind 2015 om het leven kwam. De toezichthouder zegt in gesprek te willen met de ouders om excuses aan te bieden Het was spannend in de laatste weken van 2020 en de eerste van 2021. Op de valreep van het jaar lukte het de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) afspraken te maken over de handelsbetrekkingen na de Brexit. Maar ondanks het akkoord was er voor de import van onder meer producten van dierlijke oorsprong en levende dieren sprake van een harde Brexit

NVWA schorst erkenning pluimveeslachthuis - pluimveebedrijf

Horrorslachthuis blijft nog steeds dicht, NVWA gelooft niets van tweede verbeterplan. Het slachthuis in Epe waar dieren ernstig werden mishandeld blijft nog steeds dicht. Het bedrijf heeft voor de tweede keer een verbeterplan ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die er wederom niet van onder de indruk was Erkenning of registratie aanvragen. Als uw bedrijf werkt met sperma, eicellen of embryo's moet u erkenning of registratie aanvragen bij de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA). erkenning aanvragen voor winning, opslag en verzending van sperma. erkenning aanvragen voor verzamelen, behandelen en opslaan van embryo's

Zieke paarden toch geslacht na vervalsen gegevens - Omroep

NVWA kreeg de opdracht om na te gaan of er hiaten zijn in de toezichtketen van Zboer tot en met slachthuis. Op 9 juli 2019 werd een IAD-rapport uitgebracht waarin 20 inherente risico DEN HAAG - Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het Offerfeest 2021 strikt toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op.

Verleggen en erkende importinspectielocatie Naktuinbou

 1. Playmapping is NVWA erkende software voor beheer van veilige speelplekken en beweegplekken. Eenvoudige inspectie van alle speeltoestellen en sporttoestelle
 2. Toezicht NVWA in een veranderende omgeving. De manier waarop de NVWA haar toezicht uitvoert vernieuwt voortdurend. De wereld waarop wij toezicht uitoefenen verandert, en de NVWA verandert mee. In het jaarverslag 2018 laten we onder andere zien hoe we experimenteren met de inzet van drones
 3. imaal 2 weken (eerste beoordeling) • Exporteur blijft verantwoordelijk: Tip: laat via de agent in het buitenlan
 4. NVWA rolt illegale schapenslachterij op na extra handhaving rond Offerfeest. UTRECHT - Inspecteurs van de NVWA, politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland hebben dinsdag een illegale slachterij opgerold in een boerderij in de provincie Gelderland. Zes verdachten zijn verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt
Gerommel met paardensperma | Binnenland | TelegraafOok vangstcertificaten Indonesië laten tekortkomingen

De NVWA blijft de werkzaamheden van SVVW wel controleren en steekproefsgewijs bedrijven bezoeken. Uw bedrijf komt in aanmerking voor aangepast toezicht van de NVWA, wanneer u voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door de NVWA Inval NVWA bij niet erkend slachthuis. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft een inval uitgevoerd bij een slachthuis in Gelderland. Vermoedelijk wordt er vlees verwerkt zonder de daarvoor benodigde papieren. Het bedrijf verkoopt het vlees vermoedelijk aan Chinese restaurants in Nederland Alle zes erkende eHerkenning leveranciers. Er zijn slechts 6 eHerkenning leveranciers die eHerkenningsmiddelen mogen uitleveren. Deze leveranciers zijn stuk voor stuk aangesteld door de overheid en moeten zich houden aan dezelfde strenge eisen die worden opgelegd. De volgende zes bedrijven zijn erkend eHerkenning leveranciers In 2015 heeft de NVWA de procedures, apparatuur, personeelsdossiers en het archief uitgebreid wat van toepassing is voor de TNG erkenning geïnspecteerd en de erkenning voor 6 jaar verlengd. Naast deze grote inspectie komt de NVWA jaarlijks inspecteren tijdens de uitvoering van de proeven Eisen. Met ingang van 1 november 2004 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15. Een fytosanitair certificaat is niet vereist en zal door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet meer verstrekt worden.Voor containers bestaat de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide (MB) of een hittebehandeling.

Mest | FLEUREN FOURAGE & TRANSPORTStart je eigen online foodbusiness

KCB: Start pilot 'NVWA-erkenning voorraadregister e-CertNL

 1. De rol van de NVWA brengt met zich mee, dat bedrijven door de NVWA officieel erkend gaan worden. De NVWA maakt daarbij - net zoals nu - gebruik van de uitkomsten van de inspecties van de Certificatie-Instellingen. De officiële registratie van deelnemende bedrijven en het publiceren van deze lijst blijft bij SMHV
 2. De NVWA heeft het slachthuis ruimschoots in de gelegenheid gesteld om met een gedegen plan te komen om de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren. Omdat het bedrijf geen structurele verbetering heeft doorgevoerd en het plan van aanpak niet concreet genoeg was ziet de NVWA geen andere oplossing dan de erkenning van het slachthuis te schorsen
 3. Het kan daarbij belangrijk zijn om een Kamer van Koophandel-nummer bij de hand te houden. Na registratie door de NVWA kan Naktuinbouw over uw gegevens beschikken. Wanneer er gekozen wordt voor het uitvoeren van een importinspectie op eigen locatie, dan moet een erkenning van de importlocatie worden aangevraagd. Een erkende importlocatie kan aan een geregistreerde importeu
 4. Rotterdam, 04 februari 2019. Geachte klant, Vanwege de strengere controles door de overheid op dierlijke bijproducten willen we u op het volgende informeren
 5. Kleine catering starten vanuit de privé-woning? Info van NVW