Home

Bevolking België 2022

Structuur van de bevolking Statbe

 1. In 2020 nam de Belgische bevolking toe met 28.597 inwoners. Die stijging in het bevolkingsaantal kan worden verklaard door twee demografische fenomenen [2] : Het natuurlijk saldo is voor het eerst sinds lang negatief (-13.111)
 2. Op 1 januari 2020 telde het Vlaamse Gewest afgerond 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er 40.000 meer dan aan de start van 2019, wat overeenkomt met een aangroei van de wettelijke bevolking van +0,6%. Tussen 2000 en 2020 bedroeg de aangroei in totaal +12%. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telde begin 2020 1,22 miljoen inwoners
 3. Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is 65-plusser. Sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 17% in 2000 over 18% in 2010 naar 20% in 2020. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 21% in 2000 naar 19% in 2020
 4. 2020 Autochtoon: 8.150: 8.000: 7.800 Totale bevolking met een migratieachtergrond: 2.700: 3.200: 3.700 Tweede generatie Belgische nationaliteit, geboren in België: 750: 950: 1.150 Tweede generatie Belgische nationaliteit, geboren in België, met één ouder in buitenland geboren: 500: 600: 70
 5. istratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister. In deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
 6. Bevolking naar woonplaats, nationaliteit (Belg/niet-Belg), burgerlijke staat, leeftijd en geslacht Naam view: Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroep - België 2021 Nota kubus: Deze resultaten werden onderworpen aan een procedure die als doel heeft specifieke individuele situaties onherkenbaar te maken

BEVOLKING EN SAMENLEVING Huishoudtypes (aantal) Totaal vruchtbaar- heidscijfer (gemiddeld aantal kinderen per vrouw) * VOORLOPIG 2010 2019 Gehuwd paar met kind(eren) 615.906 Gehuwd paar zonder kind 637.282 Ongehuwd paar met kind(eren) 206.219 Ongehuwd paar zonder kind 181.289 Eenoudergezin 231.654 Eenpersoonshuishouden 897.185 Overig 46.23 De gemmiddelde leeftijd van de totale bevolking van België is 41.14 jaar. (mannen: 39.98 jaar, vrouwen: 42.26 jaar) De gemmiddelde leeftijd van inwoners met de Belgische nationaliteit ligt op 41.71 jaar, voor niet-Belgen is dat 36.90 jaar. Niet-Belgen

Bevolking: omvang en groei - Statistiek Vlaandere

België - 2021. Bevolking: 11,632,334. 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 11,632,334 Bevolking Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau De bevolkingsvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht. De bevolkingsvooruitzichten zijn, net als vorige versies, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Statbel en het Federaal Planbureau (FPB) De vruchtbaarheid zou 1,54 kinderen per vrouw bedragen in 2021. In de geactualiseerde demografische vooruitzichten zal de bevolking in België gemiddeld met 25 000 inwoners per jaar stijgen tot 12,8 miljoen inwoners in 2070. BEVOLKING - Een uitzonderlijk zwakke toename in 2020, met een gematigd herstel in 2021

Bevolking naar leeftijd en geslacht - Statistiek Vlaandere

 1. De bevolking die in België woont stijgt met 11 procent tegen 2070 naar 12,7 miljoen. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2019-2070 van het Federaal Planbureau
 2. België is met 376 inwoners per vierkante kilometer (2020) een van de dichtstbevolkte landen in Europa. Dit geldt nog meer voor Vlaanderen, dat goed is voor ongeveer 60 procent van de bevolking op slechts 40 procent van de oppervlakte
 3. der sterk dan die tijdens de laatste drie decennia
 4. BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2020 Observatiedatum Rijksregister 18 januari 2020 CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1 er JANVIER 2020 Date d'observation Registre national 18 janvier 2020 ADMINISTRATIEVE EENHEDEN - ENTITES ADMINISTRATIVES KONINKRIJK BELGIE - ROYAUME DE BELGIQUE 11.476.27
 5. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenscha

Bevolking van België - Wikipedi

Bijgevolg stijgt de bevolking in België met 17.000 personen in 2020 in het COVID-19-scenario in plaats van 50.000 personen in een scenario zonder COVID-19. Die zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+ 9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000 personen) België lijkt nu juist zwaarder getroffen te zijn, omdat ons land kleiner is en het aantal overlijdens per miljoen inwoners omgerekend dus al snel groter is. Terwijl in de Verenigde Staten het aantal overlijdens elke drie dagen verdubbelt, en in België elke vier dagen Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA n°34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989

Statistieken van bevolking - Bevolking - IBZ Instellingen

In 2020 verstoorde de covid-19-pandemie de gegevensverzameling. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de website van Statistics Belgium (Statbel, 2021). Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat verklaart een langdurige ziekte of aandoening te hebben moet dalen De grootste bank van het land verlaagt fors haar groeivooruitzichten voor de Belgische economie. Ze verwacht dat de economische activiteit in 2020 met liefst 11,1 procent daalt. In 2020 verklaart 25,0 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, een ernstige of niet-ernstige beperking te hebben gehad in de dagelijkse activiteiten als gevolg van een gezondheidsprobleem. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen

be.STA

Katern Migratie in België: burgers van de EU koplopers inzake de migratiestromen in België De omvang, de samenstelling en de verdeling van de bevolking met een vreemde nationaliteit die momenteel in België aanwezig is, weerspiegelen zowel de gewestelijke culturele bijzonderheden binnen dit land als de Belgische immigratiegeschiedenis We zijn met 11.521.238 Belgen: meer overlijdens dan geboortes in 2020. Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.521.238 inwoners. Dat blijkt woensdag uit de officiële cijfers. Als u op zoek bent naar statistieken over de bevolking in België, dan vindt u hier de antwoorden op uw vragen: Hoeveel inwoners telt een bepaalde gemeente, provincie, gewest in België? In welke mate is het bevolkingsaantal (in een bepaalde gemeente, provincie, gewest of heel België) in de afgelopen jaren veranderd door geboorte, sterfte, immigratie of emigratie

U bent hier ›Home› Statistieken Datadigest 2020. 1. ALGEMENE GEGEVENS A. Geografie en infrastructuur. 1.a. Bodemgebruik in België; 1.b. Bodemgebruik per gewest. De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolking per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde. Vergelijkende Kaart > Bevolking - Europa België: 11,720,716: 2020 Eind 2020 waren dat er sinds 1993 in het totaal 2.734. Vlaanderen tekende met 58 procent van de Belgische bevolking 64 procent van de wijzigingen in geslachtsvermelding op. Wallonië,. Belgische bevolking blijft groeien, vooral door immigratie. Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners. Van hen is 51 procent (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw, en 49 procent (of 5. Tussen 2000 en 2020 is de Limburgse bevolking steeds diverser geworden. Dat blijkt uit de evolutie van het aantal herkomstnationaliteiten onder de Limburgse bevolking. In 2019 heeft 28,1% van de Limburgse bevolking een niet-Belgische herkomst. Dat is vijf procentpunten meer dan een decennium eerder

Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolkingsgroei per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde. Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2020 Een steeds groter deel van de bevolking heeft een startkwalificatie . (excl. Nederland) die tussen 2003 en 2018 aan alle metingen van PISA hebben deelgenomen (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Geraadpleegd 4-7-2020 via https:.

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen wo 02 dec 2020 09:49 De landen om ons heen dan valt dat niet uit te leggen aan de bevolking. Uiteraard worden ook Belgische politici en experts geconfronteerd met onzekerheden en weten zij momenteel niet - net zoals hun collega's in onze buurlanden. Over het algemeen zijn de sociale ongelijkheden tijdens de crisis toegenomen. Voor wat de financiële middelen betreft, is op Belgisch niveau de gemiddelde spaarquote van de mensen (in % van het beschikbare inkomen) in 2020 bijna verdubbeld, terwijl in het Brussels Gewest terzelfdertijd 30% van de bevolking inkomensverlies heeft geleden

In België is 2/3 van de bevolking Nederlandstalig. Toch zijn de helft van de ministers Franstaligen. Dikwijls zonder kennis van het Nederlands. Vlaamse ministers kennen, zonder uitzondering, ook Frans. Hoe kan men dit in 2020 nog uitgelegd krijgen België stapt uit het drielandenpunt. 11 februari 2020 door Jop Eikelboom en Jaap van de Venis. België stapt uit het drielandenpunt. Dat is de uitkomst van een referendum onder de Belgische bevolking. Onze zuiderburen zien te weinig aanknopingspunten om nog samen met de andere twee landen (Duitsland en Nederland, red.) een drielandenpunt te. De bevolking van België zal dit jaar minder groeien dan verwacht, vooral omdat er minder migranten zijn. woensdag 3 juni 2020 om 0.00 uur. De migratie naar België zal fors dalen dit jaar Meer dan driekwart van de Belgische bevolking wil verbod op kernwapens. Steeds meer Belgen roepen op tot nucleaire ontwapening van ons land, en dit over de partijgrenzen heen. Dat is het resultaat van een representatieve opiniepeiling (*) die werd uitgevoerd op 30 november 2020 door YouGov op vraag van de International Campaign to Abolish.

2020 Vlaanderen in Cijfer

België telt 11.491.346 miljoen inwoners (2017). In 1830 telde België nog maar 3,8 miljoen inwoners en in honderd jaar tijd verdubbelde dat aantal tot ruim 8,1 miljoen. In de eerste volkstelling na de Tweede Wereldoorlog werden ruim 8,5 inwoners geteld. Tussen 1961 tot 1971 groeide de bevolking het hardst met gemiddeld 51.000 mensen per jaar Totale bevolking naar geslacht, leeftijd, socio-economische positie en onderwijsniveau (Gewesten, België; 2005-2020

Migratie in België. In deze Myriatics analyseert Myria de omvang en de samenstelling van de bevolking met een vreemde nationaliteit die momenteel in België aanwezig is. Voorts gaat het in op de migratiebewegingen van vreemdelingen naar en vanuit België. Naar nationaliteiten vormen de EU-burgers de grootste groep Wanneer de impact van de pandemie wordt gemeten via het sterftecijfer onder de bevolking van de handelspartners als gevolg van COVID-19, zien we dat de bilaterale handelsstromen tussen België en de zwaarst getroffen landen het meest terugliepen. Omzet van havens daalde in 2020. De Belgische havens werden ook getroffen door de gevolgen van. In 2020 telde België voor het eerst in 40 jaar meer sterftes dan geboortes. Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.521.238 inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van.

Totale bevolking naar geslacht, socio-economische positie en leeftijd (Gewesten, België; 1999-2020) 20 apr 2021. Arbeidsmarktpositie (ILO) Leeftijdsklassen: 15-64 jaar 20-64 jaar 15-24 jaar 25-49 jaar 50-64 jaar 25-54 jaa Viroloog Marc Van Ranst heeft de bevolking in de krokusvakantie van 2020 bewust ongerust gemaakt. Dat zei hij woensdag zelf in een hoorzitting in de bijzondere Covid-commissie van de Kamer. De. Van elke gemeente uit België die in deze periode heeft bestaan, zijn de uitkomsten hier consulteerbaar. De cijfers zijn afkomstig van LOKSTAT, de Historische Databank van Lokale Statistieken. Ze worden ter beschikking gesteld bij wijze van voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden van de Databank

Bevolkingscijfers België per gemeent

Toch zien we in de Belgische bevolking ook belangrijke vormen van ongelijkheid, die nauw verbonden zijn met het inkomen en het diploma. Bijna 1 op de 3 huishoudens met lage inkomens beschikt niet over een internetverbinding. 40 % van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een percentage dat stijgt tot 75 % bij personen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau In 2020 werden 52 aardbevingen en 11 geïnduceerde aardbevingen gelokaliseerd door de Koninklijke Sterrenwacht van België in of nabij België. Er waren geen gevoelde aardbevingen op Belgisch grondgebied. In 2020 vonden er 52 natuurlijke aardbevingen plaats in een zone tussen 1° en 8° oosterlengte en 48° en 52° noorderbreedte (Figuur 1) maart 2020. - Voor een analyse op basis van de SILC-cijfers, verwijzen we naar: FOD Sociale Zekerheid: Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België. 1. Monetaire armoede In 2018 behoort 16,4 % van de Belgische bevolking (1.865.000 personen) tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen

BELGIË Bevolking (1.1.2019) 11,5 miljoen 2,6 % van het totaal voor de EU-27 Bevolkings-dichtheid (2018) 375 personen per km 2 Beschikbaar inkomen van huishoudens per hoofd (2018) 115 % ten opzichte van het EU-27-gemiddelde € Verbruik per hoofd (2018) 115 % ten opzichte van het EU-27-gemiddeld Viroloog Marc Van Ranst heeft de bevolking in de krokusvakantie van 2020 bewust ongerust gemaakt. Dat zei hij woensdag zelf in een hoorzitting in de bijzondere Covid-commissie van de Kamer. 'De.

Mede door corona werd in 2020 slechts 2,4 procent van de mensen die in aanmerking kwamen, ook effectief hervestigd. In België ging dat om 176 mensen. Ook in 2018 en 2019 behaalde België de vooropgestelde engagementen niet bij gebrek aan voldoende opvangplaatsen Voedselbanken verdeelden recordhoeveelheid voedsel in 2020. De Belgische Voedselbanken hebben vorig jaar 20.967 ton voedsel ingezameld en verdeeld, of 24 procent meer dan het jaar voordien. 'Een. vaccintype zal in België beschikbaar zijn voor het seizoen 2020-2021. Ter voorbereiding van de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2020-2021 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) onderzocht of zijn standpunt in verband met d 2020 Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) - België. Onderzoeksmonitor. 19 juni 2020. Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten aan de hand van verslagen over de index van de digitale economie en maatschappij (DESI). De DESI-verslagen omvatten zowel landenprofielen, thematische hoofdstukken. Koning Philippe der Belgen spreekt Belgische bevolking toe i.v.m. Coronavirus Geplaatst op 20 maart 2020 door Gekroonde Hoofden Z.M. Koning Philippe der Belgen sprak de Belgische bevolking toe i.v.m. het Coronavirus

België valt Zeeland binnen 'We lazen dat Nederlandse mariniers er niet heen willen' 8 juni 2020 door Jop Eikelboom. België heeft vanmorgen binnen een paar uur heel Zeeland veroverd. Volgens de Belgen was de provincie een makkelijke prooi. Geen enkele tegenstand van mariniers Naar aanleiding van de Rechterlijke uitspraak: Wibra mag personeel gemiste corona-uren laten inhalen, plaatste ik al een 2020 een post over dit onderwerp, toch. June 2020. DOI: 10.1101/2020.06.08.20125179. Abstract. Achtergrond Tijdens de eerste week van de COVID-19 epidemie in België werd er een nationale studie opgezet, waarbij herhaaldelijk serum werd verzameld, met als doel om leeftijdsgerelateerde blootstelling aan het virus vast te stellen door middel van de aanwezigheid van SARS-CoV-2 antilichamen 32,6 km2, 20 % van het gewestelijk grondgebied De grootste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit meerdere delen die sterk van elkaar verschillen. Ze grenzen slechts gedeeltelijk aan elkaar en strekken zich uit van het centrum tot het noorden, het zuiden en het oosten van het Gewest. De oorspronkelijke Stad Brussel, d.w.z. het middeleeuwse hart van de stad, is beetje. Belgische bevolking. 2 Advies nr. 75 van 11 december 2020 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Inhoud Voorwoord.

De grootste bank van het land verlaagt fors haar groeivooruitzichten voor de Belgische economie. Ze verwacht dat de economische activiteit in 2020 met liefst 11,1 procent daalt in plaats van de eerder geraamde 7,1 procent. BNP Paribas Fortis is duidelijk somberder dan andere instellingen. We verwachten een blijvende impact tot eind dit jaar België Duitsland Finland Oostenrijk Nederland Ierland Luxemburg 0 20 40 60 80 100 120 Duitsland Zweden Nederland Frankrijk Oostenrijk VS Zwitserland 2020 en 2050 *Bron: NIDI & CBS, Bevolking 2050 in beeld. 16 1.2 Arbeidsmarkt Bron: CBS 1percentage 15-75jarigendat behoort tot deberoepsbevolkin Advies nr. 75 van 11 december 2020 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek . gebaseerd zijn op antilichamen (humorale immuniteit) of lymfocyten (cellulaire immuniteit). Sommige vaccins kunnen ook zorgen voor de aanmaak van IgA-antilichamen, die vooral belangrijk zijn voor de afweer ter hoogte van de slijmvliezen. De immuunrespons kan d 2020 3 Frank De Paepe Voorzitter raad van bestuur Elies Van Belle Algemeen directeur van Memisa Voorwoord Beste lezer, 2020 was enerzijds een jaar om snel te vergeten: crisis en verlies van dierbaren en kennissen, soms zonder mo-gelijkheid om afscheid te nemen. We ondervonden dat ons zo performante gezondheidssysteem in België ook kwetsbaar is

55_2020-2021/50 - Geen (nieuwe) kernbommen in België! Op 22 januari 2021 trad het VN Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Sindsdien zijn kernwapens illegaal onder internationaal recht. België tekende het Verbodsverdrag niet. Ons land maakt sinds 1975 wel deel uit van het Non-Proliferatieverdrag dat verbiedt om kernwapens op het. Precies een jaar geleden maakten de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger een plan bekend voor gerichte EU-steun aan partnerlanden voor de aanpak Petrus Jacobus Küster is geboren. Hij is getrouwd met Wilhelmina Klappers, ze kregen 2 kinderen. Deze informatie is onderdeel van Henglias: verzamelde data van de Hengelose bevolking van Jan Verkade op Genealogie Online

Bevolking: Polen 2020 - PopulationPyramidLockdown in België: reizen verboden - BinnenvaartkrantWaarom krijgen we een pandomie zoals met dit coronavirusOnderwijsniveau | StatbelAvelgem - Wikipedia

unibet maria casino okiv bet casino rouletteo it again (1972) - Steely DanIedereen herkent het lied wanneer het wordt gespeeld op Arrow Classis Rock of een soortgelijke muziekzender of -dienst.Het wordt dan immers gespeeld als dunibet maria casino okive hoofdrolspeler de Jackpot wint.Het is geschreven door Mort Shuman, die in Nederland zelf ooit een hit had met Le Lac Majeur.,netent. Frequentie Jaarlijks; Periode 2016 2017 2018 2019 2020; Regio Geslacht; België: Totaal: 11 322: 11 376: 11 431: 11 493: 11 521: België: Vlaams Gewest: 6 516: 6 553. Voor het eerst sinds de jaren 40 werden in België wel meer overlijdens dan geboortes genoteerd. Het afgelopen jaar groeide de Belgische bevolking met 28.597 inwoners of 0,25 procent. Dat is een.