Home

Keer je vijand de andere wang toe betekenis

Als iemand je op de rechterwang slaat, verdedig je dan niet, maar keer je andere wang toe. Dit betekent niet dat je passief je alles moet laten aandoen. De clou zit in dat rechterwang. De meeste mensen zijn rechts en bovendien was het taboe iemand te slaan met links (dat is de billen-afveeghand) Keer de wang niet toe! Het mag duidelijk zijn, de andere wang toekeren naar een gewelddadige aanvaller is niet de Joodse weg. Koning Salomon, de wijste onder alle mensen, verkondigt: er is een tijd om te doden en een tijd om te helen een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten; een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede (vrij naar NBV)

De zienswijze van de Bijbel. Wat betekent het om iemand de andere wang toe te keren? JEZUS CHRISTUS zei in zijn bekende Bergrede: Biedt geen weerstand aan degene die goddeloos is; maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe (Mattheüs 5:39).Wat bedoelde hij daarmee Als 'keer je de andere wang toe' in jouw Bijbel staat, lees je de verkeerde Bijbel. Waar de Christenen bijvoorbeeld lezen in Shemos (Exodus) 21:23 oog om oog, tand om tand lezen wij echter een levend wezen VOOR een levend wezen, oog VOOR oog, tand VOOR tand ev De zin over het toekeren van de andere wang, staat in een gedeelte over het liefhebben van je vijanden. Jezus legt daarin uit aan zijn leerlingen dat het geen verdienste is als je iemand liefhebt die jou ook liefhebt, dat doen slechte mensen immers ook

Hoe keer je de andere wang toe? - EO Visi

Iemand de andere wang [29] Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en uw naaste als uzelf.' [28] 'U hebt juist geantwoord.. 'de andere wang toekeren.' Het betekent dan zoiets als Je hoeft je handelen niet door iemand anders dan God waarom slaat u me dan? Als hij het. wang - (zijkant van gezicht) - etymologieban Biedt de Bergrede een radicale ethiek voor volmaakte mensen? Je vijanden liefhebben, de andere wang toekeren, een tweede mijl gaan, bidden voor wie je vervolgen: dat is toch iets voor morele helden? Zijn wij een Gandhi, een Nelson Mandela, een Martin Luther King? Toch staat het er: wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is! (Matteüs 5,48 Als iemand je op de rechterwang slaat, verdedig je dan niet, maar keer je andere wang toe. Dit betekent niet dat je passief je alles moet laten aandoen. De clou zit in dat rechterwang. De meeste mensen zijn rechts en bovendien was het taboe iemand te slaan met links (dat is de billen

114113 B&S De andere wang toekeren_BW.indd 1 28-10-20 09:34 114113 B&S De andere wang toekeren_BW.indd 2 28-10-20 09:34 Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterda Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Keer de andere wang toe. Heb niet alleen vriendelijke mensen lief, maar ook je vijand.' Het zijn allemaal goede regels, daar niet van. De wereld zou er een fantastische plek van worden. Maar het klinkt zo onhaalbaar Alsof je perfect moet zijn. Alsof je volmaakt moet zij Als iemand je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe.+ 40 Als iemand je voor de rechter wil dagen en je onderkleed van je wil hebben, geef hem dan ook je bovenkleed.+ 41 En als iemand die gezag heeft, je dwingt één mijl met hem mee te gaan, ga dan twee mijl met hem mee. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie iets van je wil lenen.+ 43 Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd: Je moet je naaste liefhebben+ en je vijand haten. 44 Maar. Vertalingen in context van wang toe in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik keer je altijd de andere wang toe Keer je vijand eens de andere wang toe KN Redactie 19 september 2018 (Foto: Flickr.com - CCBY Tim Pierce) De nationale Vredesweek begon dit weekend Vertalingen in context van de andere wang toe in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik keer je altijd de andere wang toe

Iemand de andere wang toekeren, is dat een Joodse waarde

Maar de flagrante instructie om onze vijanden lief te hebben kwam van Jezus in Zijn bergrede. In Mattheüs hoofdstuk 5: Je hebt gehoord dat er werd gezegd: Heb je naaste lief en haat je vijand. Maar ik zeg je, heb je vijanden lief In Luke hoofdstuk 6: Maar tegen jullie die luisteren, zeg ik: hou van je vijanden Je verwacht eerder dat Jezus tot geduld oproept of tot begrip of dat hij nog eens tegen ons zegt: Je moet je vijand liefhebben. Keer je andere wang toe. Nee: Bestraf hem. Maar: dat kan geen verrassing zijn. Ook de Vader zelf spreekt zijn eigen volk vaak zeer bestraffend toe. Als zijn volk zondigt, andere Ik heb het ook geschreven: de betekenis van het leven is nooit alleenstaand, die is er alleen als mijn leven gerelateerd wordt aan dat van een ander. Ik heb me uit de ellende gewerkt door niet meer te peuteren in m'n verleden, want hoe meer pus ik eruit haal, hoe erger het wordt. 'Het woord ''heilig'' betekent één worden Keer je vijand eens de andere wang toe knactueel 'Christus breekt het geweer' van Otto Pankok werd het symbool van de christelijke vredesbeweging. Paus Pius XII bedankte Pankok in een brief voor de hout-snede. Die brief werd ondertekend door mgr. Montini, de latere paus Paulus VI. De nationale Vredesweek begint op 15 september

Wat betekent het om iemand de andere wang toe te keren

Vertalingen in context van Ik keer ze de in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik keer ze de andere wang toe Wanneer je de ene wang geeft, keer dan ook de andere wang toe zodat de klap in evenwicht blijft. Daarom zegt Jezus: Wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Hiermee bedoelt Jezus het kwaad niet met kwaad maar met goed te vergelden en de dader of de vijand te confronteren met zijn gewelddadig gedrag door hem de andere wang toe te keren. Heel vaak is het tussen mensen nog steeds: oog om oog en tand om tand. Het. 5. Als iemand je op de wang slaat, keer hem ook de toe a. rechter - linkerwang b. rechter - andere c. linker - rechter 6. Door wie werd Jezus een keer in het gezicht geslagen? a. Petrus b. Kajafas c. een knecht van Kajafas 7. Iemand op de rechterwang slaan is geen mishandeling maar a. een straf b. belediging c. een liefkozing 8 Bergrede. Verzameling uitspraken van Jezus door Mattheüs (5-7). Hij schildert zijn meester als een tweede Mozes die vanaf een berg zijn 'wetten' bekend maakt, als vervulling van de oude Tora.Naast de zaligsprekingen en het Onze Vader bevat de Bergrede bekende woorden als 'hebt uw vijand lief', 'keer ook uw andere wang toe', 'gij zijt het zout der aarde', 'niemand kan twee heren dienen', 'werp.

Keer de wang toe volgens Joods Perspectief - Noachieden

Het oude gezegde is waar: als je je vrienden dichtbij houdt, houd je vijand dan dichterbij. Als je je vijand wilt verslaan, moet je leren hoe ze overal in winnen. Dat betekent praten met je vijand, je vijand in de gaten houden en alles leren wat je kunt over de manier waarop je vijand denkt Ik keer je ook mijn andere wang toe. ⠀ Ik wil namelijk geen strijd leveren tegen - 1,5 meter - Corona - verplichte vaccinatie - racisme - geweld - misbruik - macht - misdaad - ongelijkheid - de.. Zijn de vloekpsalmen iets van het Oude Testament? Jezus roept toch op je vijand lief te hebben, je andere wang toe te keren? Hoe kun je dat rijmen met de haatteksten in de Psalmen? De oproepen om met vijanden af te rekenen? Hoewel niet het meest opbeurende onderwerp, wil ik hier toch aandacht aan schenken Jezus geselde de geldwisselaars uit de tempel. Keer je andere wang toe, is niet het devies van een lafaard, want Jezus weerstond hogepriesters en Herodes. Heb je vijand lief is de uitdagend om onbaatzuchtig te denken en te voelen en daardoor deel te krijgen aan het goddelijke Boven irritatie staan, onthecht en minzaam. Zelfs je andere wang toekeren als iemand je pijn doet. Niet alleen je geliefden en je vrienden, maar ook je vijanden liefhebben. Oefening 1: Jij bent mij. Neem een vel papier en schrijf de naam op van iemand aan wie je een hekel hebt, die je ergert en boos maakt, of voor wie je bang bent en die je uit.

De meeste mensen denken dat Jezus de bedenker was van hoog moralistische leerstellingen zoals Je zult je naaste liefhebben, als jezelf. en Als iemand je op een wang slaat, keer hem dan de andere toe. Echter, hij citeerde slechts de joodse leerstellingen Betekenis: terwijl je de hulp van een ander gebruikt, doen alsof je het zelf alleen gedaan hebt; Met andermans veren pronken. Betekenis: weglopen met de ideeen van een ander; Betekenis: met iets van een ander zelf gaan pronken; Met bed en bult. Betekenis: met alles wat men bijeen kan pakken op reis gaan; Met de deur in huis valle Als iemand je op de wang slaat,keer hem je andere wang toe. Destillaat: Als iemand u op uw linkerwang slaat, keert u hem de rechter toe Ben totaal niet gelovig of zo opgevoed,maar mijn moeder gooide met spreekwoorde Ik keer me om naar de ander. Ik keer me om om zijn verhaal te horen. Ik keer de andere wang toe. Ik maak een eerste stap, zet mijn ego opzij. Ik houd mijn mond, als ik lelijke dingen wil zeggen. Misschien zet dit besef, dit bewustzijn, deze keuze iets in beweging. Is het als een zaadje

Het wordt ook verklaard in de naam Benjamin, want dat betekent: Zoon van mijn rechterhand. De eerste keer komt het woord in Genesis 13:9 voor, tijdens het gesprek tussen Abraham en neef Lot over de verdeling van het land. als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts (= yaman) gaan, en als jij naar rechts ( = yamin) gaat dan zal ik. Als christenen het belang van empathie naar andersdenkenden onderstrepen verwijzen zij veelal naar twee uitspraken van Jezus Christus in de Bijbel, namelijk 'als iemand je slaat, keer hem dan de andere wang toe' (Lucas 6:29) en 'heb uw vijanden lief' (Mattheüs 5:43) DE TWEEDE MIJL De betekenis van Mattheüs 5:41 Drs. Jef De Vriese Voorlopige versie 28/10/98 1. Keer ook je andere wang toe Wie u een slag geeft op de rechterwang, maar handel in liefde ten voordele van de ander, ook al is het je vijand die iets vraagt 39 Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechtenvang slaat, keer hem dan ook de andere toe. 40 En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook uw bovenkleed 41 En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. 42 Geef aan wie u vraagt

Blijf je vijand in de gaten houden. Het oude adagium geldt — Verlies je vrienden niet uit het oog, en je vijanden evenmin. Als je je vijand wilt overwinnen, dan zal je moeten begrijpen waarom ze overal beter in zijn. Dat betekent in gesprek gaan met je vijand, je vijand observeren en alles leren wat je kunt over de manier waarop je vijand denkt Mt. 5, 38-48; Gé Albers. Bij het rondje kennismaking was één van de vragen: 'Wat is je favoriete Bijbeltekst?' Toen één van de deelnemers zei die tekst uit de Bergrede van die ene en die andere wang: 'Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de ander toe.', toen werd er door een aantal anderen geschokt gereageerd - deze vonden het wel erg radicaal, deze tekst Samenvatting van het boek De Biezenstekker (Cyriel Buysse) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 9 januari 2020 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Maud (5e klas havo/vwo

dát recht. 'Verzet je niet' betekent hier dus dat je niet naar de rechter moet gaan om je gelijk te halen. Met andere woorden: maak geen gebruik van deze wet. Daartegenover plaatst Jezus een andere reactie: keer hem je andere wang toe. Wat heeft Jezus hier op het oog? Moet een leerling dan maar over zich heen Creatieve gerechtigheid 6 In this conversation. Verified account Protected Tweets @; Suggested user Letterlijk genomen vraagt de gulden regel je om een vijand als je gelijke te behandelen. In wezen betekent dit dat je geen vijanden hebt. Maar Jezus voorziet hier niet in. Veel van zijn bekendste woorden ontkennen op deze manier de menselijke aard. Keer de andere wang toe

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; 40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; 41 en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil Sterker nog: hoe minder je weet over de nieuwe partner, hoe beter. Haten op deze nieuwe persoon zal je bitterheid nog meer doen versterken. De nieuwe partner is dan ook niet jouw vijand. Gun zowel jouw ex als de nieuwe partner het allerbeste toe en laat je vooral niet kennen. Je sympathiek kunnen opstellen ten opzichte van de nieuwe partner.

wat betekent eigenlijk de zin uit de bijbel als iemand je

Bij uitgeverij De Arbeiderspers verschijnt april 2015 het boek Brieven van de Wehrmacht - De Tweede Wereldoorlog door de ogen van de vijand. Tussen 1939 en 1945 schreven Duitse soldaten onophoudelijk naar hun familie, vrienden en geliefden. Duizenden van deze brieven zijn verzameld in het Deutsche Dienststelle Archief in Berlijn De andere wang toekeren betekent dat u NIET voor iedere dingetje een oorlog begint. Lees u het bijbel gedeelte vanaf vers 38. Wraak en vergelding waren normaal en buitengewoon wreed toen Jezus dit onderwees. Lees daarvoor het OT maar door. Het betekent niet dat u als een deurmat moet gaan liggen, om over u heen te laten lopen Het is aardig om je af te vragen wat er gebeurd zou zijn als alle Joodse mensen en niet slechts een handjevol, had besloten om naar de Thora te leven zoals onze grote Rabbi het ons leert. Heb uw vijand lief. Leef in vrede met je naaste. Keer de andere wang toe. Al die dingen die de vroege kerk naleefde Lijdzaam geef je toe aan je gegaap. De lifter die je meenam om te praten. Is na een half uur rijden al in diepe slaap. Helemaal alleen ben je ten slotte. Voor je de motor, achter je de vracht. Scania Vabis mijn mascotte . Als ik in slaap val. Hou dan voor mij de wacht. Quo Vadis. Scania Vabis. Gevangen in het web der vierbaanswegen. Je mag er. De werkelijkheid is grijs, niet zwart-wit en ik heb het niet over de smog in Delhi. Laten we niet oog om oog, tand om tand reageren en laten we in deze heilige week ook niet gewoon de andere wang toekeren. Laten we rustig blijven en laten we vooral het gerecht zijn werk doen. 'De fabrieken en eer wankelen' zegt de dichter, ze liggen daar maar

Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe; als ze uw bovenkleed afnemen, geef dan ook uw onderkleed mee en als ze aan u vragen één ook je andere wang Je vijand liefhebben betekent niet dat we hem om de hals vliegen. Maar het wil wel zeggen, dat wij zijn gemeenheid, zijn achterbaks gedoe niet. Hour of Power is een televisiekerkdienst. Elke zondag om 8 en 9 uur op RTL5 en om 17 uur op Family7 Een God die je over geeft in de hand van je vijand en die als straf kwaad op je weg brengt ligt ons niet zo. We moeten dan ook scherp luisteren om te ontdekken wat de bijbel ons hier wil zeggen. 't Gaat hier niet om een God die willekeurig de ene keer zegent en een andere keer slaat en straft Vuurde de ene partij drie granaten af, dan werden er ook weer keurig drie granaten teruggeschoten. Naar de radio luisterde je, niet om te horen waar de files stonden, maar waar er gevochten werd. Bleek dat aan de kust, dan nam je de Rue d'Hamra; was het in het centrum, dan ging je over de Boulevard

In hoofdstuk 5 vers 38 - 48 staat: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem De koolmees is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn koolmezen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de koolmees is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming Ik bestrijd de valse godsdienst 'islam' en stel de vele uitwassen van de islam aan de kaak, zoals de onderdrukking van vrouwen en de vervolging van christenen en andere religieuze minderheden. Maar ik knijp ondertussen niet een oogje toe wanneer een politiek figuur als Wilders de burgerlijke vrijheden en rechten van moslims wil inperken, wat ze degradeert tot tweederangs burgers

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar. Gemeenschappelijke voor martelaren (Lectionarium IV, p. 328 e.v.). Als een brandoffer heeft God hen aanvaard. en geen foltering zal hen deren. hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Zij zijn echter in vrede. en bevonden heeft, dat zij Hem waardig zijn Genealogie der Moral ziet Nietzsche, ik vat een zeer grove theorie heel En wanneer, zoals Elias met vele anderen be-weert (1975, 170v.) de bourgeois-rationaliteit heel anders van aard en gerichtheid is dan de Dit moge zo zijn waar het gaat om Über den Prozess der Zivilisation, het betekent in ieder geval niet dat Elias dit uitgangspunt. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. (Mat.5:38-39) De tekst veronderstelt de onschuld van de discipelen. De andere wang toekeren betekent afzien van vergelding (vgl. Spr.20:22; 24:29) en ervoor kiezen zich kwetsbaar op te stellen Ik wilde je doden, maar het ego stak zijn kop op. Tot nu toe had ik daar dertig jaar geen last van, we vochten met een bepaald doel. Jij was niet mijn vijand, het was niet persoonlijk. Ik wilde mijn doel bereiken en dat doel was niet jou doden, maar mijzelf overwinnen. Doch zojuist vergat ik het doel, jij werd mijn vijand en ik wilde je doden Op 11 juni verschijnt De vijand van mijn vader, de nieuwe roman van Almudena Grandes, in een vertaling van Mia Buursma.Wij publiceren voor: ' Ik weet nog niet wat ik later wil worden, zei ik die dag tegen Macario, en ik merkte dat door iets in de manier waarop ik het zei, misschien door de intonatie of omdat ik heel zachtjes, bijna fluisterend praatte, de man met de handboeien links van mij.

Antwoord: Ja, net als ieder ander heb ik fouten en de Waarschuwing zal mij mijn fouten tonen en dat maakt mij bang. Vraag: Maar iedere keer dat je echt voor je vijand bidt, Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem dan ook de andere toe, en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen Keer dat Marokkaanse straatvuil maar gewoon je andere wang toe. Kunnen ze je nóg een keer tot pulp schoppen. Zodat je daarna, enkele botbreuken en een hersenschudding rijker en een paar tanden armer, weer moet horen hoe dapper je bent. Lekker holistisch. Of theosofisch. Of 'intersectioneel'. Of 'inclusief'

ik keer me af. En ik verbreek de verbinding. En En zouden 'de andere wang' en 'heb je vijand lief' geen cre- je bent gastvrouw, dat betekent dat je altijd bij de deur staat als de klas bin-nenloopt, zo kun je tegen iedereen iets zeggen. (Wat zit je haar leuk, nieuw Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil (Mattheüs 5:38-42 Toen Jezus de Bergrede hield, herinnerde Hij de mensen aan de wet van Mozes, waarin stond: 'Oog voor oog en tand voor tand' (zie Mattheüs 5:38). Vervolgens leerde Hij hun de hogere wet van vergeving om de andere wang toe te keren en 'uw naaste lief [te] hebben' (zie Mattheüs 5:39-44) Boekverslag van het boek Gijsbrecht van Amstel (Joost van den Vondel) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 12 mei 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo

Wang - de betekenis volgens Bijbels Lexico

  1. Het woord 'overwinnaar' betekent dat je de vijand de baas gebleven bent, dat je de aanval hebt afgeweerd. Maar nu staat er: meer dan overwinnaars . Dat wil zeggen dat er uit de strijd iets goeds tevoorschijn komt dat er vóór de strijd niet was, dat er winst behaald wordt
  2. Op de laatste avond van mijn vakantie zit ik aan zee en kijk ik naar de horizon. Mijn boeken zijn uit, mijn lange ochtendlijke wandelingen zijn volbracht. Ik ben helemaal rustig, mijn hoofd is stil. Terwijl ik naar de zonsondergang kijk, voel ik ineens dat de tranen over mijn wangen stromen. Ik ben niet verdrietig, het zijn tranen van geluk
  3. Hey jongens dit is mijn eerste verhaal die ik schrijf ik hoop dat jullie het leuk vinden. Part .1 ik zit in de kamer straks moet ik naar beneden en dan begint de ritueel. Ik moet trouwen met iemand die ik haat. Waarom overkomt mij dit. Wat heb ik in mijn leven slecht gedaan. Ik word straks de vrouw van een jongen die me altijd pestte en mijn leven zuur heeft gemaakt

De andere wang? - HetKruis

Progressief betekent dat je steeds meer en steeds heftigere klachten krijgt. Iedere vorm van MS kent een ander ziektebeeld. Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS) RRMS is de meest voorkomende vorm van MS. Je herkent het aan een patroon waarin aanvallen en herstelperiodes elkaar afwisselen Want voordat je het weet is er weer eens iemand, een persoon of een organisatie die juist de onderlinge samenwerking bij je grootste vijand voor de voeten wil gooien, de rechterlijke macht. Het zou niet de eerste keer zijn dat een 'prominente' doch geperverteerde vaderorganisatie (en dergelijke) liever mij dan de rechterlijke macht bestrijdt en rechterlijke procedures om niets probeert op. De wolf zit in de klasse van de zoogdieren. Ook behoort de wolf tot de orde van de roofdieren, de familie van de hondachtigen en het geslacht Canis. Uit deze taxonomische indeling kan je bijvoorbeeld opmaken dat de wolf bij de vleeseters hoort (carnivora). De wetenschappelijke naam van de wolf is Canis lupu s

Weet Je Wat Het Betekent Om De Andere Wang Toe Te Keren

De meisjes van de hoofdstad kijken met haat toe: 'Je bent maar een plattelandsmeisje zonder enige kennis. Heb je de kleding van Niyun Shop? Heb je de sieraden van Brilliant Treasure Pavillion? Weet je zelfs hoe eminent en dominant de beroemde Yue Wang is? Mu Yunyao keek hen lui aan: 'Niyun Shop? Ik heb het geopend. Briljant Lees verder Je mocht je vijand niet méér aandoen dan wat hij jou had aangedaan. 'Maar Ik zeg u : bied geen weerstand aan het onrecht. Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.' Wettelijk mocht een meester met de rug van de hand zijn slaaf een tik op de wang geven. Een rechtshandige meester sloeg zijn slaaf dus op de rechterwang

'De andere wang toekeren is het Kwaad de vrije loop laten

Erken alsjeblieft dat je regering jouw grootste vijand is. Gratis vaccins bestaan niet. Als iets gratis wordt aangeboden, moet het altijd een verborgen agenda dienen. Deze keer, het beëindigen van de mensheid. Ze willen alles voor zichzelf hebben en zich ontdoen van de bevolking. Als je dit begrijpt, ben je je bewust geworden Ankylosaurus is een geslacht van plantenetende ornithischische dinosauriërs, behorend tot de Thyreophora, dat tijdens het Late Krijt (Maastrichtien) leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika.. De typesoort van het geslacht, tevens de enige soort, Ankylosaurus magniventris, werd in 1906 ontdekt en kreeg in 1908 zijn naam die gebogen sauriër met de grote buik betekent verandering betekent. Met andere woorden, je moet een ander mens worden om het goddelijke te kennen. Dit wordt in onze tijd helemaal vergeten. Men roept van alles en nog wat over kennis en kennen, maar de ethische verandering (de tragere vorm van kennen) wordt beschouwd als iets overbodigs, laat staan de religieuze verandering Wat dat concreet betekent zien we bij Jezus. Hij verkleint de afstand tot God (noem Hem maar Abba, Pappa), tot de leden van de eigen gemeenschap (in het bijzonder tot de minst geachten, immers, Hij eet met zondaren en tollenaren) en tot de vreemdeling; zelfs tot de vijand: keer hem de linker wang toe, d.w.z. stap op hem toe in vertrouwen en.

De andere wang toekeren - Jake Schimme

De wet van Mozes zegt: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u: verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook uw andere wang toe. Als iemand in een proces uw hemd opeist, geef hem dan ook uw jas. Als iemand u dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met Barmhartigheid is niet alleen een gevoel. Het zorgt er ook voor dat je in beweging komt. Je zorgt voor een ander die pijn heeft, zelfs als het je vriend niet is. Je komt op voor een klasgenootje dat gepest wordt, zelfs als je erom uitgelachen wordt. Je speelt met een leeftijdsgenoot die gevlucht is uit een oorlogsland en nu bij jou in de buurt. Compassie betekent meevoelen met de ander. Jezelf in de ander verplaatsen, dat is de gouden regel. Bedenken wat jou pijn doet, en het daarom een ander niet aandoen. Zo bevrijd je je van je ego. Mensen hebben door vallen en opstaan geleerd, dat je op die manier een godservaring beleeft De oproep om ook de andere wang aan te bieden, vraagt echter niet: wees heldhaftig, want dat heeft het verkeerde effect. Dan daag ik mijn vijand uit: hier, sla nog maar eens, en riskeer ik hem in zijn vijandigheid te versterken. Nee, ik zeg: hier, geef me een kus. Ik probeer hem zo ver te krijgen dat hij excuus vraagt Je zal je herinneren dat hij zei: 'Weersta het kwaad niet; maar wie je op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.' Dat is geen nieuwe leer of een nieuw beginsel. Het werd gebruikt door Lao-tse en Boeddha, zo'n 500 of 600 jaar voor Christus, maar het is geen beginsel dat door de Christenen echt wordt geaccepteerd

Keert u ook de andere wang toe? — Watchtower ONLINE LIBRAR

Laat ik de strekking van mijn opmerkingen uitbreiden van de journalistiek naar de intelligentsia in het algemeen. waarom worden de geboden: 'Heb uw vijand lief, keer de andere wang toe, ga ook de tweede mijl' pas nu kritiekloos toegepast,. De asmogendheden, ook wel de as genoemd, vormden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een alliantie, waarvan de kern bestond uit Duitsland, Italië en Japan.. De term werd voor het eerst gebruikt door de Italiaanse dictator Benito Mussolini in november 1936 toen hij sprak over een as Rome-Berlijn nadat Italië en Duitsland een vriendschappelijk verdrag hadden getekend (samen met het door. Gods liefde zoekt de vijand, die haar nodig heeft, die hij haar waardig acht. 'God laat immers zijn zon schijnen over goeden en slechten.' 'Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de ander toe.' Inderdaad wel een heel mooie en veelzeggende Bijbeltekst, zo eentje voor in je rugzak op de weg van de navolging. Tot lof van God Strijd in dromen gaat vaak over een strijd die je ook in je wakkere leven voert. Dat kan een strijd zijn met iets of iemand in de buitenwereld. Maar het kan ook over een innerlijke strijd gaan. Dan vecht je in feite met jezelf. Hoe heftig zo'n droom ook kan zijn, het geeft wel een andere, vaak verrassende of bevrijdende kijk op je strijd

Als iemand u slaat bied dan uw andere wang aan, wat

a. Wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Het slaan op de rechterwang -met de rug van de hand -kwam in Jezus' tijd voor. Het was een belediging, waarop een bepaalde straf stond. Maar Jezus woord: ook de andere wang nog toe te keren betekent eigenlijk: In feite niet te beledigen zijn Als wij het lichtende voorbeeld van Jezus volgen - heb uw naaste lief als uzelf, als uw vijand u slaat, keer hem dan de andere wang toe - hoe kun je dan bij de PVV uitkomen? Als dit nog niet genoeg is, dan hierbij Mattheüs 25 vers 40 : Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan Een vijand smeert je honing om de mond, maar in zijn hart graaft hij een valkuil voor je. Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij de kans krijgt drinkt hij je bloed. Sir XII : 16: Want denken aan mij is zoeter dan honing, mij bezitten zoeter dan een honingraat. Sir XXIV : 2 Elke keer dat je in een vuurgevecht zit, is er angst en een extreme adrenalinestoot, voegde Jeremy peinzend toe. Het veroorzaakt vreselijke angst, vooral als je je uitrusting aantrekt. Als je gaat vechten, zet je je gevoelens in de wacht en ga je er gewoon doorheen. Maar van tevoren maakt de angst je ziek van je maag Ander weer betekent andere kleding (lees: shoppen!) Verveling is de grootste vijand van je motivatie. Als het even een keer wat minder gaat, reken jezelf er dan niet op af. Zolang je er de volgende keer maar weer vol voor gaat. 5. Of pas de 5 minuten regel toe

Matteüs 5, 33-48 Volmaakt of verenigd? - Naardense Bijbe

Lach en maak grappen met iemand anders, zelfs al is het je meest gevreesde vijand die de grap heeft gemaakt. Onderdeel van lichamelijke verzorging van jezelf is gezond en fit zijn. Dit betekent niet dat je een 'thigh gap' moet hebben of een wasbordje, het betekent gewoon dat je gezond moet zijn, specifiek voor jouw lichaamstype Jezus maakt keer op keer duidelijk dat Hij de beloofde Messias is en dat Hij zichzelf kan neerzetten, net als zijn Vader, als de goede Herder van Israel. Hij kan het daarbij dan hebben over 'mijn schapen' toe maar! En in hs.11 kun je lezen dat Hij de hele tempeldienst ondersteboven gooit en plat legt Read 11. Training from the story Trust (Twilight Fanfic) by Cupcake_LoverXXX with 578 reads. alice, wattys2016, twilight. Maggie's POV. Als ik bij de Cullens a.. met de hand langs het water gevoerd. Af en toe krijgen de pinguïns ook een inktvis. IJs om mee te spelen In Blijdorp staat ook een machine die blokjes ijs maakt. De pinguïns krijgen één keer per dag een grote lading ijs waar ze heerlijk mee spelen. Nep-ei Soms broeden de koningspinguïns in Blijdorp niet zelf hun ei uit

De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang. Posted on July 23, 2019 by The Balkans Chronicles. We horen regelmatig deskundigen uitleggen, dat met name de 'barbaarse' Kruistochten en het Westerse imperialisme, de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van moslims tegenover het vrije Westen Lucas 6 vers 27-29: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe. En voor wie liever in het Oude Testament blijft hangen staat er in Exodus 20 vers 13 toch echt: Gij zult niet doden Luister naar wat ik zeg, in plaats van naar hem. Hij heeft niets anders geleerd dan het maken van spraak, en dat alleen om te beledigen en te belasteren. Ik heb drieëntwintig keer gevochten als antwoord op uitdagingen; van iedereen die ik tegenkwam, nam ik de buit mee. Mijn lichaam is bedekt met eervolle littekens, iedereen kreeg van voren 60-69 jaar. Zandvoort. 18 oktober 2011. Een boek dat je in één adem uitleest. Vlot geschreven, boeiend en intrigerend en literair een hoogstandje. Het verhaal raakt aan de grenzen van het humanisme en zet je aan tot nadenken. Vriend en Vijand